S utlovar vårdfilial i Furulund

Vallöfte från regionpolitikerna i Socialdemokraterna

KÄVLINGE. ?Furulund kan återigen få en vårdcentral. De socialdemokratiska regionpolitikerna har lovat att bygga ut primärvården på tio platser i Skåne, däribland Furulund, om man vinner valet i höst.
Roland Palmqvist (S), oppositionsråd i Kävlinge, säger att förslaget varit uppe på partiets agenda i flera år.
– Det är något vi har diskuterat sedan vårdcentralen i Furulund lades ner, för att det finns ett behov helt enkelt. Att Furulundsborna måste ta sig in till Kävlinge belastar även vårdcentralen på centralorten, säger Roland Palmqvist.
Partiet har gjort en kartläggning av tillgången på vårdcentraler i regionen, och kommit fram till att det behövs en utbyggnad av primärvården. Filialer ska öppna på sju orter i Skåne, bland annat i Furulund. Och vårdcentraler ska öppnas i Landskrona och på två platser i Malmö.

”Enkel ingång”
– Vi är väldigt kritiska till att det borgerliga styret lagt ner flera vårdcentraler i Skåne. Vi gör istället bedömningen att det finns ett behov av en enkel ingång till primärvården, säger Henrik Fritzon (S), regionråd inom hälso- och sjukvård.
– Det debatteras mycket om det akuta läget på sjukhusen. En satsning på primärvården tror vi är en del av lösningen på problemet, som då kan ta en större del av patienterna med enklare åkommor. Akutsjukvården ska finnas till för de mest akut sjuka, fortsätter han.
I Furulund är det aktuellt med en filial som skulle tillhöra Kävlinge vårdcentral. Det innebär att läkare skulle finnas på plats en eller ett par dagar i veckan, läkare som annars jobbar i Kävlinge. Distriktssköterska och annan personal skulle däremot vara stationerad i Furulund.
– S har även som vallöfte att anställa 2 000 personer inom vården, så den ökningen hade förmodligen även omfattat Kävlinge kommun, säger Henrik Fritzon.

Kostar 2 miljoner
Enligt beräkningar som Socialdemokraterna gjort skulle en filial som i Furulund kosta mellan 2 och 2,5 miljoner kronor årligen. Det ska täcka kostnader för lokal, material och personal.
Var den nya filialen skulle kunna placeras är inte klart. Inte heller andra detaljer om hur verksamheten skulle organiseras.
– Det hade varit bra om det gick att kombinera med någon annan offentlig service, vid ett äldreboende eller dagis, säger Henrik Fritzon.
När kan en vårdcentralsfilial i Furulund bli verklighet?
– Vallöftet gäller den kommande mandatperioden, men jag hoppas att det kan bli inom de närmsta två åren, säger Henrik Fritzon.

Publicerad 10 April 2014 09:00

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag