”Jag tror att ?det är ett sätt som manar till reflektion och eftertanke”, säger Petra Alfe Åslund som är redaktör för boken ”Från Alfons till Dostojevskij 2” som ska tydliggöra barnkonventionen. ?Foto: Anja Degerholm

”Jag tror att ?det är ett sätt som manar till reflektion och eftertanke”, säger Petra Alfe Åslund som är redaktör för boken ”Från Alfons till Dostojevskij 2” som ska tydliggöra barnkonventionen. ?Foto: Anja Degerholm

Litteratur gör barnkonventionen begriplig

Ny lärobok med flera kopplingar till Kävlinge

FURULUND. ?Hur kan FN:s barnkonvention göras begriplig och konkret med hjälp av skönlitteratur? Det är temat för bokprojektet ”Från Alfons till Dostojevskij 2” som på flera sätt har anknytning till Kävlinge kommun.
Redaktör för boken är Petra Alfe Åslund som till vardags jobbar som lärare i svenska som andraspråk på Ljungenskolan i Furulund. Under hösten har hon jobbat halvtid som lärare och halvtid som bokredaktör.
– Eftersom jag har elever från hela världen så är det mycket i mitt dagliga jobb som anknyter till barnkonventionen. Därför har det varit extra roligt att arbeta med detta, säger Petra Alfe Åslund.

Skolbibliotekarier
Det står i läroplanen att eleverna ska lära sig om barnkonventionen. Och med tanke på dagens tekniska utveckling är det lätt att tro att den är väl spridd och en självklarhet.
Men så enkelt är det inte.
– Barns rättigheter måste ständigt konkretiseras och tydliggöras, och det här är ett sätt, säger Petra Alfe Åslund.
Boken vänder sig till lärare från förskolan upp till gymnasiet. Den består av texter skrivna av olika kända och lite mindre kända skribenter, som ska inspirera till fortsatt arbete.
Den innehåller också en litteraturlista med förslag på böcker som på något sätt kan kopplas till de olika artiklarna i barnkonventionen, och som ska hjälpa eleverna att bättre förstå innebörden i dem.
Litteraturlistan har tagits fram av sex skolbibliotekarier som jobbar i Kävlinge kommun.
– De jobbar med barn- och ungdomslitteratur varje dag, så det går knappast att få bättre hjälp.

Medverkat ideellt
Bland skribenterna finns till exempel Alfons Åbergs ”mamma” Gunilla Bergström, som även bidragit till projektet med en donation. Dilsa Demirbag-Sten, Mårten Sandén och Behrang Miri är andra medverkanden.
Alla har bidragit helt ideellt. Och det har varit snabba ryck från tanke till färdig produkt. I juli förra året började Petra skissa på tänkbara skribenter, och i början av januari skickades boken till tryck.

Kollegor från Ljungen
Petra Alfe Åslund har även tagit hjälp av sina kollegor på Ljungenskolan.
– Jag har skrivit om exempel på temaarbeten om barnkonventionen som tre kollegor gjorde i höstas. Så boken har förankring i Kävlinge kommun på flera sätt, och tanken är att den ska spridas till skolor i hela Sverige, säger Petra Alfe Åslund.
Den 20 april klockan 18.30 firas releasen av boken på Västers bibliotek i Lund. Några av de medverkande finns på plats.

Bakgrund

Den första boken ?”Från Alfons till Dostojevskij” kom ut på Rädda Barnens förlag 1999.
Den gången var ?det Dorothea Rosenblad som satte ihop boken. Hon är även grundare av den politiskt och religiöst obundna organisationen Abrahams barn.
Dorothea Rosenblad ?har också utvecklat den så kallade IE-metoden som är en pedagogisk undervisningsmetod där berättelser och förmågan till inlevelse är centrala delar.
IE-metoden är ?även grunden i ”Från Alfons till Dostojevskij”-böckerna.

Publicerad 24 March 2015 05:00