Anna Widgren, operationssjuksköterska från Hofterup, arbetar med att ta bort ådernät med hjälp av Yag-laser och injektioner. Foto: Helene Nordgren

Anna Widgren, operationssjuksköterska från Hofterup, arbetar med att ta bort ådernät med hjälp av Yag-laser och injektioner. Foto: Helene Nordgren

”Åttio procent får ådernät förr eller senare”

Av
Helene Nordgren

KÄVLINGE-MALMÖ/BÄTTRE LIV. Genom nya tekniker har det blivit enklare att ta bort missprydande ådernät. Ingreppen som räknas som kosmetiska utförs mycket sällan inom offentlig vård.

- Runt åttio procent får ådernät förr eller senare. Kvinnor och män drabbas lika ofta säger operationssjuksköterskan Anna Widgren, från Hofterup, som arbetar på den privata kliniken Venous Centre, specialistklinik för åderbråck i Malmö.

- Bidragande orsaker kan vara ärftliga faktor, hormonförändringar, graviditet eller underliggande åderbråck. Man ser också att det blir vanligare med stigande ålder.

Då ådernät uppkommer av orsaker som man själv inte kan påverka kan man inte heller minska risken att få dem. Ådernät utvecklas inte heller till åderbråck men upplevs som missprydande menar Anna Widgren.
Kliniken använder två olika behandlingar för att reducera ådernät. Det är injektioner med läkemedel eller med så kallad Yag-laser.


Anna Widgren har själv gjort en laserbehandling av sina ådernät så hon vet vad det innebär för patienterna. Vid Lokaltidningens besök på kliniken behandlas Sandra, 36 år.


Hon upplever att hennes ådernät har ökat i samband med hennes två graviditeter men menar att hon även har en ärftlig benägenhet. Hon har tidigare gjort två behandlingar.


- Vid injektionsbehandling är det de små sticken som känns och en del patienter upplever att det kan svida lite just under injektionen. Vid behandling med Yag- laser kan man i en mikrosekund uppleva en brännande snärt på huden som försvinner omedelbart efteråt, informerar Anna Widgren om före behandlingen.

Kan det uppstå biverkningar?
- Vid injektionsbehandling kan det bli en övergående klåda och nässelutslag. Ibland kan en brunpigmentering på huden uppkomma men vanligtvis bleknar denna bort inom ett par månader. I sällsynta fall kan ett litet sår uppkomma. Vid Yag-laser behandling kan man också få brunpigmentering och precis som vid injektionsbehandling bleknar dessa vanligtvis bort inom ett par månader. Sällsynt är att man kan få en ytlig, liten brännskada på huden.

Försvinner ådernäten helt?
- De kärl som behandlas försvinner permanent men det behövs oftast flera behandlingar beroende på hur mycket ådernät man har. Men viktigt att veta är att man aldrig kan få bort allt. Det kan också bildas nya ådernät på andra ställen.


Vad kostar det?
- För en timme är priset 2 500 kronor med moms hos oss.
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Helene Nordgren

Foto: Helene Nordgren

Före behandling. Foto: Anna Widgren

Före behandling. Foto: Anna Widgren

Efter behandling. Foto: Anna Widgren

Efter behandling. Foto: Anna Widgren

Publicerad 19 April 2015 17:01