Ny mottagning ska ge bättre hjälp till missbrukande ungdomar

Öppnar i Lund - Kävlinge kommun blir delägare

Av
John Nordh

John Nordh

KÄVLINGE/LUND. Nästa år öppnar en mottagning i Lund dit missbrukande ungdomar och deras föräldrar kan vända sig. Kävlinge kommun kommer att gå in som delägare i verksamheten.

Mottagningen är en så kallad ”Mariamottagning” – en öppen mottagning dit ungdomar och föräldrar kan gå om det finns ett misstänkt eller pågående alkohol- och narkotikamissbruk. På mottagningen kan man få stöd, rådgivning och även behandling. Mottagningen har ingen nedre åldersgräns, men däremot en övre på 23 år.
Enligt Christin Johansson, socialchef i Kävlinge kommun, är Region Skånes vision att alla skåningar på sikt ska ha en mottagning tillgänglig.
– Mariamottagningar har en specialistkompetens som inte varje kommun har möjlighet att bygga upp, säger hon.

Har problematiken med alkohol- och drogmissbruk ökat bland unga i Kävlinge?
– Nej, inte vad jag har hört från vår barn- och familjerådgivning. Men precis som överallt så finns missbruk här också. Detta är ett sätt att tidigt kunna erbjuda ett kvalificerat stöd. Det är viktigt att tidigt kunna identifiera ett missbrukarmönster för att kunna bryta det.
Kävlinge står som delägare i mottagningen tillsammans med Lund, ett par andra kringliggande kommuner och Region Skåne.
Beslutet om delägarskap togs redan förra året och det var tänkt att mottagningen skulle öppna tidigare. Men då frågan om en lämplig lokal har dragit ut på tiden, beräknas den öppna först under nästa år. Exakt var i Lund den kommer att finnas är än så länge oklart.
– Utgångspunkten är att den ska vara lättillgänglig för våra medborgare, säger Christin Johansson.

Finns det möjlighet för ungdomar och vuxna att få resan till Lund bekostad?
– Ser man resan som ett hinder så kan man vända sig till oss och be om stöd och så får vi fatta beslut om det. Men tanken med Mariamottagningen är att det ska vara lättillgängligt och därför ska man inte behöva ha ett beslut innan man kan gå dit. Ett beslut kan vara begränsande. Många av Kävlinges ungdomar går dessutom på gymnasiet i Lund och vi ser inte att det kommer bli ett problem.

Planen är verksamheten ska bli permanent. Kostnaden för Kävlinges delägarskap beräknas ligga på cirka 150 000 kronor per år.
I nuläget finns det tre Mariamottagningar i Skåne: Maria Skåne Nordost (Hässleholm), Maria Malmö och Maria Nordväst (Helsingborg). Mottagningen i Lund (mellersta Skåne) blir den fjärde i ordningen.

Publicerad 16 June 2017 11:27

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag