Efterlängtad cykelväg klar 2019

Av
John Nordh

John Nordh

KÄVLINGE. Snart kan cyklister från Kävlinge färdas hela vägen till Lund utan att behöva cykla på väg 108. Efter sommaren 2018 räknar Trafikverket med att kunna starta bygget av den 2,7 kilometer långa sträckan som ska binda ihop två gång- och cykelvägar.

Idag finns det ingen cykelväg mellan Lackalänga och Rinnebäck. Cykeltrafikanter måste därför cykla omvägen via Furulund för att undvika att färdas på väg 108 – en sträcka där det råder hastigheter på 70 och 90 kilometer i timmen. Något som anses vara osäkert. Syftet med den nya gång- och cykelvägen är därför att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Bygget har varit efterlängtat. Både av Kävlinge kommun och av kommunbor som gärna väljer cykeln när de ska pendla till Lund.
– Vår tro är att cykelpendlingen kommer att öka nu. Sträckan är farlig i dagsläget och många väljer därför att avstå från att cykla, säger Anette Bengtsson, trafikingenjör på Kävlinge kommun.
Nyligen genomförde Trafikverket ett samrådsmöte då kommunbor och berörda markägare fick lämna synpunkter.
Flera markägare tycker att cykelvägen ska gå på den södra sidan av väg 108 men Trafikverket föreslår att den ska ligga på den norra. Bland annat för att minimera intrång i värdefulla naturmiljöer samt för att undvika att cyklister måste korsa väg 108.
– Vi är måna om att skapa en bra lösning som är till nytta för alla, säger Wali Hamid, projektledare på Trafikverket.

I september ska planen ställas ut i kommunhuset, samt på Trafikverkets hemsida. Då kan de som har lämnat synpunkter se hur de har bemöts. Man får då även ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.
Wali Hamid hoppas att arbetet kan sätta igång efter sommaren 2018.
– Vi räknar med ungefär fem månaders byggtid. Då kan cykelvägen stå klar i början av 2019, beroende på hur vintern blir. Det måste vara plusgrader för att man ska kunna lägga asfalten, säger han.
Trafikverket och Kävlinge kommun kommer att dela på kostnaden som ligger på cirka tio miljoner kronor.

Publicerad 21 June 2017 08:36

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag