Vad som händer med Folkets park och Folkets hus får framtiden utvisa. foto: john nordh

Vad som händer med Folkets park och Folkets hus får framtiden utvisa. foto: john nordh

Så ser övriga partier på framtiden för Folkets park i Löddeköpinge

Av
John Nordh

John Nordh

LÖDDEKÖPINGE. Nyligen beslutade Socialdemokraterna i Kävlinge sig för att inte stå bakom en exploatering av Folkets park i Löddeköpinge. Lokaltidningen frågade de övriga partierna i kommunen hur de ser på parkens framtid.

Peter Rugarn, Kristdemokraterna: ”Vi vill avveckla Folkets hus. Kävlinge kommun behöver bygga fler bostäder i Löddeköpinge, småhus, bostadsrätter och hyresrätter och området Folkets park i Lödde är lämpligt att bebygga med olika upplåtelseformer. Dessutom ser vi positivt på att förtäta bebyggelse, dock med en gräns i bygghöjd på 4 till 5 våningar.

Johan Ericsson, Moderaterna: ”Det finns ett stort behov av fler bostäder i Löddeköpinge, både för yngre och äldre. Vi vill därför att det byggs bostäder på platsen och vi vill att det bli flerfamiljshus i parkliknande miljö och att så stora delar av grönytor och träd som möjligt bevaras. Hela kommunen behöver växa. Utan byggplaner i de västra delarna kommer de inte kunna utvecklas med nya skolor, äldreboende och annan kommunal och kommersiell service.

Carina Ingelsson, Liberalerna: ”Vi kan tänka oss en förtätning av bostäder i en parkliknande miljö på området. Efterfrågan på centrala lägenheter i Löddeköpinge är stor och ökar. Vi ser att det behövs fler bostäder så att handel och service inte tvingas stänga ner vilket skulle vara ett hårt slag för hela Löddeköpinge. Stora delar av området används inte alls idag och skulle kunna nyttjas bättre.

Lars Lundström, Miljöpartiet: ”Vi är positiva till att bygga bostäder i Folkets park. Behovet av fler bostäder i Löddeköpinge är stort, framför allt i flerfamiljshus då många äldre villaägare vill byta boende. Löddeköpinge omges av prima åkermark och andra naturvärden så expansionen måste ske i tätorten genom förtätning. Vi ser att det finns tre värden i Folkets park. Zwing it's lokaler, parkkänslan med de stora träden och arbetarrörelsens historia. Vi har försäkrat oss om att de två första kommer att säkras och att byggnaden kan få stå kvar (men med annan verksamhet) i den markanvisning som skulle gå ut.”

Stina Larsson, Centerparitet: ”Centerpartiet vill utveckla Folkets park så att det blir trevligare med gröna rabatter och bra grönytor för till exempel nationaldagsfirande. Vi vill samtidigt bygga lägenheter sin passar med övriga hus i området. Det behövs lägenheter så att folk som vill flytta från villan ska kunna bo kvar i Löddeköpinge. För oss är det också viktigt att Zwing it's lokalfråga löses långsiktigt.

Lars Andersson, Sverigedemokraterna: ”Vi ser det inte som omöjligt att hitta någon gyllene medelväg och sätta åt sidan en del av marken för någon form av bebyggelse. Främst då delen öster-söder och spara grönytorna åt nordväst med de höga träden då parken i sig är ett fint grönområde och generellt en park som förknippas med många glada minnen för de som är uppväxta där. Att bygga på hela markytan ser vi som något kategoriskt negativt.

Fotnot. Lokaltidningen har även sökt Vänsterpartiet i Kävlinge men har inte fått in något svar.

Publicerad 21 September 2017 14:29