Gatuchefen lovar att se över torget

Av
John Nordh

John Nordh

KÄVLINGE. Kävlinge kommun anlitade tillgänglighetskonsulter när projekteringen för Unionstorget gjordes. Men någon kontakt med Handikapprådet togs aldrig.

Britt Persson och Simon Tiensuu berättar att Handikapprådet fick nys om planerna för torget först efter att utformningen redan var bestämd.

Mikael Anderson, gatuchef på Kävlinge kommun, bekräftar att ingen kontakt togs med Handikappsrådet. Men kommunen hyrde in tillgänglighetskonsulter som granskade alla handlingarna under projekteringen.

– De är experter och företräder samtliga former av funktionshinder, däribland synskador och rörelsehinder, säger Mikael Anderson.

– Samarbetet med Handikapprådet går att absolut att utveckla. Tillgänglighetsfrågorna är väldigt viktiga för oss och beaktas vid varje ombyggnad, fortsätter han.

Gatuchefen lovar att de synpunkter som har framkommit under provgången som representanterna från Handikapprådet gjorde tillsammans med Lokaltidningens utsände, nu ska undersökas. Bland annat ska kontrastmarkeringarna ses över.

– Det finns mätningar man gör för att se om de ligger innanför vissa tillåtna intervaller. Uppfyller markeringarna inte kraven så ska vi titta på en lösning, säger Mikael Anderson.

Han lovar också att stenblockens färg ska ses över och att fontänen ska undersökas.

– När den är igång så hörs det väldigt tydligt men skulle det bli ett problem så får vi fundera på hur vi kan jobba med vattenstrålarna.

Handikapprådet hoppas nu få gehör för sina synpunkter.

– Det krävs inga stora kostnader för att åtgärda felen, säger Simon Tiensuu.

För att lyfta frågorna ytterligare ska de provgå på torget och på den nyligen ombyggda Storgatan tillsammans med politiker på söndag den 15 oktober. Då går Vita käppens dag av stapeln över hela världen för att uppmärksamma synskadades villkor.

Politikerna som deltar kommer att få ha ögonbindel på sig för att känna hur det är att som blind ta sig fram på platserna.

null

Publicerad 05 October 2017 09:31