Nya torget kritiseras av synskadade

Föreslår flera förbättringar

Av
John Nordh

John Nordh

KÄVLINGE. Trappsteg som är svåra att upptäcka, en fontän som man kan gå rakt in i och ledstråk som inte leder någonstans. Representanter från Handikapprådet har provgått Unionstorget och konstaterar att mycket kan förbättras.

Unionstorget invigdes i maj efter en åtta månader lång renovering med en prislapp på 6,4 miljoner kronor. Tanken med ombyggnaden var att torget skulle bli mer användbart än sin föregångare och dessutom mer tillgänglighetsanpassat och bjuda in till lek.

Många Kävlingebor tycker att det nya torget har blivit fint. Men några som inte är helt nöjda är Britt Persson och Simon Tiensuu. De är båda synskadade och sitter med i Handikapprådet i Kävlinge kommun.

Efter en promenad på Unionstorget kan de konstatera att det finns flera saker som kan göra det svårt för en synskadad person att ta sig fram på platsen. Bland annat är de kritiska mot att de mörka streck som fungerar som markeringar innan kanter är för ljusa på ett flertal ställen. Bland annat syns trappan som löper ner mot Lärcentrum och den lilla avsatsen utanför banken för dåligt menar Britt Persson.

– För en synskadad person är det svårt att upptäcka en kant om det saknas ordentliga markeringar. Strecken skulle vara mer kontrastrika, säger hon.

Det första som händer under promenaden är att Simon Tiensuu går in i en papperskorg i närheten av konstverket ”Tetris”. Han och Britt konstaterar att den borde vara placerad bredvid träbänken istället för intill väggen.

– Men det som är bra med papperskorgen är att den är fast i marken och alltid kommer att finnas här. Det gör att jag kan memorera var den är, säger Simon Tiensuu.

Värre är det med de gråa granitblocken som finns utplacerade i korsningen Unionsgatan/Nygatan. Tanken med dem är att de ska gå att flytta om det till exempel är en aktivitet på torget. Det gör det omöjligt för synskadade att memorera hur de är placerade.

– De borde vara mer kontrastrika så att de syns bättre. Till exempel kunde toppen målats i en klar färg, säger Britt Persson.

Britt och Simon är också kritiska mot att torget har få ledstråk (taktila plattor i marken i form av sträck och prickar som ska vägleda den synskadade reds. anm). De som finns är dessutom konstigt utformade, tycker de.

– Det ena leder in i en vägg och ska man fortsätta längs den så står där en lyktstolpe och en skylt i vägen. Det andra leder rakt in i en fönsterruta, säger Britt Persson.

Mycket kan alltså förbättras för att underlätta en synskadad persons tillvaro på torget. Men Britt och Simon betonar också att några saker är bra. Till exempel gummimattan runt ”Tetris” som fungerar som en bra markering och blomkrukornas utformning som är lätta att upptäcka.

Hur ska en synskadad person kunna källsortera i kärlet på Unionstorget när markeringar saknas? undrar Simon Tiensuu och Britt Persson. foto: john nordh

Hur ska en synskadad person kunna källsortera i kärlet på Unionstorget när markeringar saknas? undrar Simon Tiensuu och Britt Persson. foto: john nordh

Markeringarna vid trappstegen syns för dåligt, tycker representanterna från Handikapprådet. foto: john nordh

Markeringarna vid trappstegen syns för dåligt, tycker representanterna från Handikapprådet. foto: john nordh

Publicerad 05 October 2017 09:26