Insänt:

“Bygg kommunen med alla invånares behov i åtanke”

INSÄNT/KÄVLINGE. När Lokaltidningen den 5:e oktober skrev om att Kävlinge kommuns handikappråd inte konsulterats inför byggandet av Unionstorget, reagerade många kommuninvånare. Det gjorde även vi Sverigedemokrater.

Under Vita käppens dag den 15 oktober hölls aktiviteter runt om i landet för att uppmärksamma synskadades vardag. I Kävlinge bjöds vi politiker in till att gå med vit käpp och ögonbindel på Unionstorget för att själva uppleva de brister som påtalats i tidningen. Givetvis var Sverigedemokraterna på plats, tillsammans med ett fåtal andra partier.

Att lotsa sig fram på ett säkert sätt i totalt mörker ställer höga krav på utformning av torg, vägar och övrig fysisk utemiljö, något vi som var där fick uppleva. Vi gick tillsammans med synskadade och övriga representanter ur handikapprådet från torget och ut mot Storgatan. På den korta sträckan synliggjordes flera brister. Det gällde farligt placerade cykelställ, ogenomtänkta ledstråk och flytt av stolpar vid vägkanten som kan göra det svårt att orientera sig för den som inte ser så bra. Den verklighet som synskadade lever i går inte att föreställa sig oavsett hur mycket man än försöker anstränga sig. Sverigedemokraterna ser dessa människors erfarenheter som en tillgång i byggandet av Kävlinge kommun. En tillgång som måste uppvärderas och värnas.

Efter samtal med flera personer med olika typer av synskador framgår en tydlig bild. Att de erfarenheter och kunskaper som synskadade besitter är det främsta verktyget för att bygga en tillgänglig och inbjudande stadsmiljö. Det går att hyra in hur många tillgänglighetskonsulter som helst. Men lyssnar man inte till de som lever med synskador och andra former av funktionsnedsättning, är det ett resursslöseri utan dess like, både vad gäller mänskliga resurser och kommunala skattemedel.

För Sverigedemokraterna är det viktigt att man bygger kommunen med alla invånares behov i åtanke. Det gör man bäst genom att involvera alla de grupper som berörs. Därför är vi tydliga med att man i fortsättningen måste konsultera handikapprådet vid varje tillfälle där ett ärende berör den målgrupp som handikapprådet representerar.

Lars Andersson (SD), gruppledare

Robin Persson (SD), representant under “Vita käppens dag”

Publicerad 19 October 2017 06:15