Stor efterfrågan på studier om invandrare och brott

Senaste studie är från 2005

SVERIGE. Efterfrågan på nya studier om hur ofta invandrare förekommer som misstänkta i brott har ökat. Enligt ett pressmeddelande överväger Brottsförebyggande Rådet (Brå) att göra en ny omfattande studie i ämnet – den senaste är från 2005.

Av
Louise de Bourg

Under de senaste åren har Brå bedömt att det funnits gott om kunskap om invandrares och svenskföddas statistik om hur ofta de förekommer i brottsutredningar. I en gammal studie som gjordes för tio år sedan så blev slutsatsen att invandrare förekommer oftare än svenskfödda i brottsutredningar, men en stor majoritet invandrare misstänks inte alls för några brott. Vad som redovisades i den rapporten har enligt Bro varit fortsatt aktuell för idag och det har ansetts att det inte behövts någon ytterligare kunskap kring ämnet. En större utredning ansågs överflödig.

Men på grund av de pågående politiska debatterna har efterfrågan för en sån typ av utredning ökat. Brå har blivit tvingade att börja överväga att de behöver göra en ny studie om frågan. Ett av partierna som mest högljutt efterfrågat en uppdaterad studie är Sverigedemokraterna.

Innan arbetet med studien dras igång, måste Brå planera under en längre tid hur studien ska genomföras. Övervägandet är alltså fortfarande i ett förberedande stadium och har inte påbörjats än. Det tidigaste beskedet kommer i så fall ges tidigast i början på nästa år.

Publicerad 10 May 2018 10:21