Kommunvalet 2018: Här bör det investeras

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 1 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Kävlinge: Vilken är den viktigaste investeringen den kommande mandatperioden?

MODERATERNA

Pågatågstationen i Furulund.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi anser att den viktigaste investeringen vi kan göra är i vår personal i alla våra verksamheter – den ska vårdas och underhållas för att hålla i många år. Om vi inte investerar i vår personal kommer vi inte ha den kvalitet som medborgarna förväntar sig av en kommun i västra delarna av Skåne!

KRISTDEMOKRATERNA

Framväxten av nya Stationsstaden i Kävlinge tätort med nya samhällsfunktioner och bostäder med olika upplåtelseformer. Fler bostäder i Löddeköpinge och västra kommundelen.

MILJÖPARTIET

Tillväxten gör att investeringar inom förskola, skola, fritid och infrastruktur är viktigast. Tolvåkersområdet, Rinnebäckskolan, Lackalänga förskola och badet, Furulunds station och matartrafik med buss till alla stationer.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Skola och utbildning. Vi rasar i SKL’s jämförelse där vi tappar hela 37 placeringar. Enligt Lärarnas Riksförbund ligger vi väldigt lågt vad gäller lärarlöner och lärarbehörighet. Vi ser lärarflykt till kommuner i närområdet. Dessutom har vissa skolor enligt Skolinspektionen återkommande problem med "studiero" och "trygghet". (Svaret har kortats.)

LIBERALERNA

Vi vill lyfta Kävlingeåns skönhet. Nästa mandatperiod behöver vi även investera mycket i befintliga och nya byggnader. Badhuset är den största och mest komplicerade men vi har även stora investeringar i Tolvåkerskolan/Söderpark, ombyggnad av idrottsanläggningar i Lödde. Station i Furulund med Lommabanan, ny förskola i Furulund. Vi ser också behov av ny skola. (Svaret har kortats.)

VÄNSTERPARTIET

Den viktigaste investeringen är i välfärden. Att ge skolan och förskolan mer resurser. Bättre arbetsmiljö inom vården genom at t.ex. avskaffa delade turer.

CENTERPARTIET

Det går inte att förutspå allt som kommer att hända de närmsta 4-5 åren, men alla investeringar som bidrar till en bra hälsa och framför allt till miljön är viktiga för Centerpartiet. Exempelvis så är de klimatsmarta och giftfria förskolorna för våra allra yngsta kommuninvånare prioriterade – att investera i våra barn är det viktigaste vi kan göra för framtiden.

Publicerad 02 July 2018 08:00