Tre av fyra yrken saknar arbetskraft

Analyschefen: "Det är mycket stor brist"

SKÅNE.

Högtrycket på svensk arbetsmarknad fortsätter även nästa år. Det visar den senaste prognosen från Arbetsförmedlingen.

Av
André Kvist

Både privata och offentliga arbetsgivare rapporterar att de har svårt att hitta kvalificerad personal. Arbetsförmedlingens senaste prognos över 200 yrken visar att det är fortsatt brist i tre av fyra yrken det närmaste året.

– Det är mycket stor brist på arbetskraft och svårigheterna att hitta rätt kompetens hämmar företagens tillväxt, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Utrikes födda har stått för den största delen av sysselsättningsökningen under senare år och kommer att vara avgörande för arbetsgivares möjligheter att rekrytera även framöver.

Arbeten som kräver utbildning, minst gymnaisekompetens eller längre utbildningar är de som är hetast ett år framåt. Exempelvis civilingenjörer, sjuksköterskor, tekniker och IT-specialister. Även bygg- och fordonsyrken är hett eftertraktade.

– Det ser likadant ut i Skåne som för hela riket. Främst är det hälso- och sjukvård, pedagogiska yrken, bygg och data/IT som det råder störst brist för Skånes del, säger Olle Ahlberg, analytiker och fortsätter:

– Prognosen på fem års sikt, då gäller det endast riket, råder det brist i de yrken. Vi kan tänka oss samma situation även i Skåne. Även de yrken som har en stor brist på kort sikt kommer ha brist på längre sikt.

Här finns jobben till 2019.

Yrken och yrkesgrupper på högskolenivivå med stor brist på arbetskraft fram till och med våren 2019:

  Civilingejörsyrken

  Förskollärare

  Grundutbildade sjuksköterskor

  Ingenjörer och tekniker

  IT-specialister

  Läkare

  Lärare, grund- och gymnasieskola

  Specialistutbildade sjuksköterskor

Yrken och yrkesgrupper på övriga utbildningsnivåer med stor brist på arbetskraft fram till och med våren 2019:

  Bygg- och anläggningsyrken

  Elektriker

  Fordonsförare

  Fordonsmekaniker

  Kockar

  Svetsare och plåtslagare

  Undersköterskor

  VVS-montörer

Källa: Arbetsförmedlingen.

Publicerad 02 July 2018 11:10