Rapport: Radikal islamism ökar – växer i flera skånska orter

"Finns antidemokratiska åsikter"

SKÅNE.

Extremistisk islamism växer sig allt starkare visar en färsk rapport från Försvarshögskolan. Ett flertal skånska städer pekas ut där den växer.
– Salafister är inte representativ för islam men många anhängare kontrollerar individer, säger Magnus Ranstorp, terrorforskaren som är en av rapportens författare.

I slutet av förra veckan presenterade Försvarshögskolan en – enligt dem – unik rapport som kartlägger salafism-jihadism i Sverige.

Salafismen en minoritet inom sunniislam, som han menar är den mest ortodoxa men som inte representerar muslimer som grupp.

– Det är en bokstavstroende minoritet där man har total underkastelse för Gud och där man motarbetar förändring och avvikelse. Det finns antidemokratiska åsikter med nedvärderande budskap om kvinnor, homosexuella, judar och icketroende. Många gånger har man en riktigt svartvit världsbild, säger han.

I rapporten berättar man att salafister inte per definition är jihadister – det vill säga våldsbejakande, men att jihadism många gånger kan utvecklas ur salafismen.

– Alla salafister är inte jihadister, men alla jihadister är salafister, säger Magnus Ranstorp.

Enligt rapporten har miljöerna vuxit sig starka på flera platser i svenska städer. Det är inte klart hur många personer som ingår i miljöerna, men i flera samhällen i landet beskrivs hur det förekommer salafistisk påverkan.

Flera sydsvenska städer pekas ut i rapporten för att ha kopplingar till salafist-jihadistiska nätverk. Bland dem finns Landskrona, Hässleholm, Arlöv och Lund.

På en av orterna uppges att barn på förskolor ska ha ”lekt IS” och ska även ha yttrat att de inte vill leka med barn som har en annan tro, eftersom de anses vara "orena".

Hur många anhängare till salafismen som finns i landet är oklart. Men Magnus Ranstorp menar att Säkerhetspolisen har koll på våldsbejakande miljöer.

– Säkerhetspolisen har uppgett att man har koll på ungefär 2 000 individer inom den salafistiska jihadismen.

Han menar att myndigheter måste bli bättre på att urskilja grupperingar inom religonen för att kunna hantera frågor som dyker upp.

– I Sverige vill man inte riktigt ta i frågor som rör religion. Det är viktigt att samhället och beslutsfattare utskiljer islam som trosutövning från islamism och salafism. Den här gruppen är inte representativt för islam som helhet men de utövar ändå stor kontroll över individer, säger han.

Publicerad 03 July 2018 07:00