Kommunvalet 2018: Hur ska ni ge föreningslivet ett lyft?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Kävlinge: Hur ska ni ge föreningslivet ett lyft?

MODERATERNA

Genom att bygga nya idrottshallar på fler platser och i samband med nya kommunhuset även kunna erbjuda för andra verksamheter än idrott. Vi ser också ett allaktivitetshus för ungdomar som en viktig del och som kan främja skapande av föreningar.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi vet hur föreningarna kämpar för att få sin ekonomi till att gå ihop, och vi har för avsikt att höja föreningsbidraget. Föreningarnas behov av ändamålsenliga lokaler för att driva sin verksamhet i måste tas med i planeringen – i en dialog med föreningarna. Att ha ett väl fungerande föreningsliv är en anledning till varför många väljer att bosätta sig i Kävlinge.

KRISTDEMOKRATERNA

Föreningar uppstår och utvecklas av ideer och initiativ. En god dialog/samarbete med kommunen är viktig, många föreningar får också bidrag. Föreningar är dock inte en kommunal fråga utan de bör stå på egna ben.

MILJÖPARTIET

Föreningsnätverket är viktigt. Kommun och föreningar kan bli bättre på att ta vara på våra föreningars och förebilders rykte och kunskap. Och de kan som Zlatan bli en förebild i hembygden. Lika viktiga är kulturskolan, amatörteatern och musikföreningen som förebild för den kulturella delen av föreningslivet.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Föreningslivet ska vara en naturlig del av skolan för att öka sammanhållningen. Vi vill även satsa på den lyckade Bunkeflomodellen. Vad gäller kulturföreningar ska skattepengarna gå till just kultur, inte till föreningar som dessutom för en politisk agenda.

LIBERALERNA

Vi har under denna mandatperioden gjort förstärkningar i personalorganisationen utifrån de önskningar som framkommit i föreningsdialogerna. Vi vill med hjälp av ny kompetens vara en tydligare partner i samverkansprojekt tillsammans med föreningar och bla. Riksidrottsförbund. Vi kommer också jobba för fler spontanidrottsplatser och mötesplatser i allmänhet.

VÄNSTERPARTIET

Föreningslivet behöver bra förutsättningar med t.ex. lokaler, men också ekonomiska förutsättningar.

CENTERPARTIET

Vi ska fortsätta att utveckla dialogen med ideella organisationer genom till exempel Föreningsrådet. En av grunderna i engagemang är delaktighet och därför är det extra viktigt för oss att exempelvis simföreningarna och Zwing It ska vara delaktiga i utformningen av framtida lokaler. Vi vill också påpeka vikten av kulturföreningar i vår kommun. (Svaret är kortat.)

Publicerad 09 July 2018 08:00