Foto. Mostphotos.com

Funktionshindrade går miste om ersättning – kommunen avböjde bidrag

"Känns som en väldigt märklig sak att tacka nej till"

KÄVLINGE. Ett statsbidrag på 350 miljoner kronor skulle ge personer inom daglig verksamhet några tusenlappar extra i plånboken. Men flera skånska kommuner, däribland Kävlinge, valde att inte rekvirera sin del av pengarna som därmed brann inne.

– Det känns mycket märkligt. Det gäller en grupp i samhället som har det allra sämst och som så väl behöver lite extra pengar. Varför då inte ta emot det man blivit berättigad till, säger Gerd Johansson, ordförande i intresseföreningen FUB i Lund med omnejd, som arbetar för att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För att få del av statsbidraget, som fördelades utifrån hur många personer respektive kommun sysselsätter i daglig verksamhet, fanns enligt Socialstyrelsen inga andra villkor än att kommunen skulle rekvirera pengarna och se till att de kom brukarna tillgodo.

– Trots det väljer man att avstå. Även om det bara rör sig om en engångssumma är det mycket pengar för den enskilde individen. Totalt rör det sig om 7-8 000 kronor för en person med heltidssysselsättning, säger Gerd Johansson.

När rekvisitionstiden för bidraget löpte ut i juni i år hade fem skånska kommuner inte plockat ut en krona. Kävlinge som blivit tilldelat 770 000 kronor i bidrag var en av dem.

Enligt Annsofie Thuresson, socialnämndens ordförande i Kävlinge kommun, tog man beslutet att inte rekvirera statsbidraget efter att frågan utretts av socialförvaltningen.

– Enligt deras beräkningar, gjorda utifrån de regler och kriterier som vi fått från Socialstyrelsen, skulle vi bara ha möjlighet att söka en liten del av den summa vi blivit tilldelade. Totalt rörde det sig om cirka 30 000 kronor, vilket var mindre än vad administrationen skulle kosta, förklarar hon.

Att bidraget handlade om en engångssumma fanns även med i beslutet att inte söka.

– Då vi redan höjt vår ersättning i år skulle statsbidraget endast ge oss möjlighet att tillfälligt öka ersättningen för att sedan sänka den igen. Det skulle kännas lite som att ge och sedan ta tillbaka, säger Annsofie Thuresson.

Andra kommuner, såsom Lund och Malmö, har dock tolkat Socialstyrelsens instruktioner annorlunda. Förutom att ta del av sin egen pott kryssade de även i att de ville ta del av ofördelade medel, vilket gav dem elva respektive 21 miljoner kronor – summor långt över vad de egentligen blivit tilldelade.

– Hade vi tolkat det på samma sätt så hade vi kanske gjort en annan bedömning, säger Annsofie Thuresson.

Förutom de fem kommuner som valde att helt avstå sina medel fanns det även kommuner som valde att bara rekvirera delar av den tilldelade summan.

– Det är för mig helt oförståeligt. Det är rena pengar som de här individerna hade kunnat göra något kul för. Vanligtvis har de inte mycket guldkant på tillvaron. Det är självklart varit positivt även om det bara är tillfälligt, säger Gerd Johansson.

Publicerad 08 November 2018 06:00