Bilden är arrangerad.

Bilden är arrangerad. Foto: Ritzau Scanpix/Jeanne Kornum

Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexbrott

"Allt från lindrigare händelser till mycket allvarliga brott"

SKÅNE. Allt fler kvinnor uppger att de blir utsatta för sexualbrott och hot. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. Siffrona säger dock inget om huruvida den faktiska brottsligheten har ökat eller minskat.

Av
Andreas Holm

Av de 200 000 tillfrågade i åldrarna 16–84 år uppger störst andel att de utsattes för sexualbrott eller hot under förra året enligt Brås rapport Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Material som Lokaltidningen begärt ut visar på samma trend i polisområde Syd som omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

6,2 procent av de tillfrågade i området uppger att de utsattes för sexualbrott förra året, en ökning med 1,3 procentenheter från 2016. Precis som i riket är andelen kvinnor som säger att de utsatts för sexualbrott större än bland männen, 10,4 procent (+2,1 procentenheter sedan 2016) mot 1,4 procent (+0,3 procentenheter).

– Det är viktigt att tänka på att sexualbrott är en brottskategori som omfattar ett brett spektrum av brott. Allt från lindrigare händelser som kränkande sexuella kommentarer, till mycket allvarliga brott, som våldtäkt, säger Maria Söderström, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Bland männen uppger flest att de utsattes för hot under förra året där Brå ser en uppåtgående trend att brottstypen ökat sedan 2015. Av andelen som utsatts för hot i polisområden Syd anger 9,1 procent av männen att de hotats. Totalt anger 8,7 procent av de tillfrågade att de utsatts för hot under 2017, vilket faktiskt är en marginell minskning från 2016 med 0,1 procentenheter.

I rapporten nämns även att fler utsätts för nätkränkning, kortbedrägeri, misshandel och rån, men inte i lika stor utsträckning som hot och sexualbrott. Undersökningen mäter även allmänhetens otrygghet och oro för brott. De flesta i polisområde Syd, nästan var tredje (32 procent), oroar sig för bostadsinbrott.

Hela rapporten för 2017 publiceras i januari nästa år.

Fakta: Nationella trygghetsundersökningen

NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006.

Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet.

Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16–84 år.

Publicerad 21 November 2018 06:00