Överbeläggningarna fortsätter öka i landet. På de skånska sjukhusen har de nästan fördubblats sedan 2014.

Överbeläggningarna fortsätter öka i landet. På de skånska sjukhusen har de nästan fördubblats sedan 2014. Foto: Ritzau Scanpix/Morten Stricker

Överbeläggningar inom skånska sjukvården ökar

Har nästan fördubblats på fyra år

SKÅNE.

Överbeläggningarna fortsätter öka i landet. På de skånska sjukhusen har de nästan fördubblats sedan 2014.

Av
Andreas Holm

– Överbeläggningar ska betraktas som avvikelser vården ska arbeta för att undvika, säger Martin Lindblom, utredare på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

Under förra året vårdades 6 procent av de skånska patienterna inom somatisk vård på vårdplatser som inte lever upp till kraven gällande bemanning och utrustning. Det visar siffror från SKL. Överbeläggningan kan bero exempelvis på brist på sjuksköterskor vilket leder i flera fall att vårdpersonalen får ansvar för fler patienter än vad kraven på patientsäkerhet tillåter.

Mest drabbat av överbeläggningar just nu är enligt SKL Hässleholms sjukhus, Helsingborgs lasarett och SUS.

I hela landet har snittet gått från knappt 3 procent till 5 prcents överbeläggning. I Skåne var siffran 3,2 procent år 2014. Förra året noterades 6 procents överbeläggning till skillnad från exempelvis Blekinge och Halland med 2,4 respektive 2,6 procent. Högst andel överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser inom somatisk vård har Västra Götalands län följt av Östergötland.

Läget inom psykiatrin är bättre i Skåne. Där visar att överbeläggningarna minskar från 1,9 procent år 2014 till 1,4 procent förra året.

Myndigheterna har målsättningen att överbeläggningen ska vara låg, men det är oklart om ingen alls är önskvärd.

– Jag är inte rätt person att svara på om det är rimligt med noll överbeläggning som mål, en ekonom eller en kapacitetsplanerare skulle kanske säga att kostnaden skulle bli för hög av en sådan beredskap, säger Martin Lindblom till Nyhetsbyrån Siren.

FAKTA

Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Somatisk vård innefatta de kroppsligt sjuka patienterna.

Källa: SKL

Publicerad 21 February 2019 06:00