Allt fler nyanlända får arbete genom Arbetsförmedlingens snabbspår till yrken i behov av arbetskraft, som till exempel kock.

Allt fler nyanlända får arbete genom Arbetsförmedlingens snabbspår till yrken i behov av arbetskraft, som till exempel kock. Foto: Adobe Stock

Allt fler nyanlända får arbete i snabbspåren

En stark arbetsmarknad som "ökar motivationen att börja arbeta direkt"

SVERIGE.

Sedan starten av snabbspåret, som innebär att vägen in i arbetslivet ska skyndas på för nyanlända, har 8 000 personer fått arbete i yrken där det råder brist på arbetskraft. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen.

Av
Andreas Holm

Totalt har myndigheten sedan 2016 infört fjorton snabbspår för nyanlända. De omfattar ett trettiotal yrken, exempelvis lärare, kockar, sjuksköterskor och elektriker, där det i dag råder brist på arbetskraft.

I somras ökade deltagarna snabbspårsprojektet med 1 300 personer och i december förra året var 979 personer i olika insatser i landet. Det kan jämförtas med 1 365 personer i april samma år.

Arbetsförmedlingen har undersökt hur projektet fallit ut de senaste åren. Resultatet visar att deltagarna i många fall har fått jobb i rätt bransch, men i lägre kvalificerade yrken. Hälften av de personer som deltar i snabbspår har fått jobb inom 19-21 månader (37 procent av kvinnorna jämfört med 55 procent av männen).

– Vi har en stark arbetsmarknad. Det ökar motivationen att börja arbeta direkt, även om det är i ett lägre kvalificerat yrke än man har en bakgrund inom, säger Malin Blomgren, enhetschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Stickprov visar att en första validering, där yrkeskunskaper testas, sällan leder till att en person har tillräckliga kunskaper för att bli anställningsbar.

– Det krävs ofta kompletterande utbildning, goda kunskaper i svenska och praktik för att nå den kunskap som krävs. Vi tror att det skulle förbättra möjligheterna för fler att nå det högre kvalificerade yrket om det gick att kombinera arbete med kompletterande studier på ett bättre sätt än i dag, säger Malin Blomgren.

Samtidigt som fler får arbete i rätt bransch ser Arbetsförmedlingen att allt färre nyanlända skriver in sig som arbetslösa.

Publicerad 21 February 2019 06:30