Sysavs anläggning i Malmö.

Sysavs anläggning i Malmö. Foto: Mostphotos.

Konkurrensverket startar ny granskning av Sysav

"Vi vill fortsätta utreda om det finns juridiska förutsättningarna"

SKÅNE.

Den mångåriga motsättningen om Sysavs sopmonopol i södra Skåne är inte över. Nu startar Konkurrensverket en ny utredning av ägarkommunerna inköp som innefattar alla inköp av tjänster.

Av
André Kvist

Sysav har sedan 1974 haft ansvar för 14 skånska kommuners avfall. Sedan dess har ägarkommunerna automatiskt köpt in sophanteringen från bolaget, utan att genom en upphandling undersöka om något annat företag kan ta hand om soporna billigare eller på ett bättre sätt.

Detta förhållande har under 2010-talet fått kraftig kritik och varit uppe både nationellt och internationellt. Kritik från EU-kommissionen 2010 startade en granskning av Konkurrensverket som fem år senare ledde till att myndigheten underkände kommunernas direktval av Sysav utan konkurrensutsättning.

Detta monopolförhållande har tagits vidare till rättsväsendet. Först underkände Förvaltningsrätten i Stockholm det 2016. Därefter konstaterade även Kammarrätten i Stockholm att det var fel i en dom 2017.

Ägarkommunerna anser att avsteget från lagen om offentlig upphandling är lagligt eftersom kommunerna själva äger bolaget och eftersom den största delen av Sysavs intäkter kommer från ägarkommunerna själva.

Den senaste domen föll den 10 december i fjol i Högsta förvaltningsdomstolen. Då fick kommunerna rätt i sin sak och Konkurrensverkets tidigare tillsynsbeslut undanröjdes. Två av justitieråden var skiljaktiga och ansåg inte att Konkurrensverket gått för långt.

Vad högsta instans inte beaktade var om ägarkommunernas köp från Sysav är förenliga med upphandlingslagstiftningen. Av den anledningen har nu Konkurrensverket påbörjat en ny utredning.

– Vi vill fortsätta utreda om det finns juridiska förutsättningarna för ägarkommunerna att köpa tjänster från Sysav-bolagen utan att annonsera köpen, säger Sara Hällströmer, sakkunnig vid enheten för upphandlingsskadeavgift vid Konkurrensverket.

Alla 14 kommuner har fått en inledande skrivelse där myndigheten efterfrågar information om inköp från Sysav-bolagen Sysav AB och Sysav Industri AB. Till skillnad från tidigare avser utredningens frågeställning alla inköp och inte enbart begränsat till avfallshantering som tidigare varit fallet.

Som största delägare har Malmö stad tagit tag i frågan och vill samordna hanteringen av svaren via advokatfirman Lindahl KB som tidigare företrätt kommunerna i dessa frågor.

Koncernbolagschef Jan-Inge Alfridh skriver till samtliga ägarkommuner att man vill få in fullmakter senast den 26 februari.

"Om ni lämnar fullmakt kommer ombuden som en första åtgärd för er räkning att begära anstånd med att inkomma med svar till Konkurrensverket", skriver han.

Enligt Sara Hällströmer har det inte inkommit några nya tips eller anmälningar om missförhållande.

– Vi har i dagsläget enbart efterfrågat information och underlag för att ha möjlighet att bedöma ägarkommunernas inköp från Sysav-bolagen, säger hon.

Senast den 14 mars ska ägarkommunerna svara myndigheten. Lokaltidningen har sökt Sysav för en kommentar utan framgång.

Fakta

Sysavs ägarkommuner

Burlöv 3,5 procent

Kävlinge 3,85 procent

Lomma 3,5 procent

Lund 15,38 procent

Malmö 45,98 procent

Staffanstorp 3,32 procent

Svedala 3,85 procent

Trelleborg 7,52 procent

Vellinge 4,02 procent

Ystad 2,84 procent

Skurup 1,42 procent

Sjöbo 1,42 procent

Simrishamn 1,95 procent

Tomelilla 1,47 procent

Källa: Sysav.

Publicerad 22 February 2019 11:44