Insänt: Kävlingemoderaternas iver att privatisera har fördunklat deras omdöme

Av
Lokaltidningen.se/Kavlinge

DEBATT. I ett nyligen fattat beslut av den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen (M, L, C, Kd och Mp) finns en rapport med direktiv till socialtjänstens verksamhet för hur kommunens lokaler ska användas gällande äldreboenden eller särskilda boenden (KS 180314 ärende § 28, Dnr: KS 2015/197).

Där kan vi läsa att genom ett införande av LOV behöver inte kommunen ansvara för att planera för byggandet av nya särskilda boenden – ett ansvar som är helt omöjligt att avsäga sig enligt Bostadsförsörjningslagen. Visst kan olika aktörer ingå i ett planeringsansvar - men själva planeringen kan man som kommunalt ansvarig inte lägga över på privata aktörer att lösa.

Det står även i rapporten att en överkapacitet kommer att finnas på grund av att en privat aktör etablerar sig i Kävlinge kommun. Och här är då förslaget att kommunen inte bör utöka antalet platser inom särskilt boende, utan det bör finnas en beredskap att istället minska antalet platser. Om det sen öppnar ännu fler privata aktörer, vilket håller på att ske i Löddeköpinge, föreslås det att kommunen rättar sina platser efter det. Det är att låta marknaden styra och låta marknaden planera byggandet av särskilda boenden.

Nu menar ledande moderata partiföreträdare Pia Almström att det inte stämmer det som står i beslutsunderlaget och att vi i oppositionen inte ska läsa rapporten ”som fan läser Bibeln”. Men om vi politiker som ska ta beslut om direktiven till verksamheten inte ska tro på det som står i beslutsunderlagen – hur ska då verksamheten förstå hur de ska agera?

Innan socialnämndens ordförande Annsofie Thuressons opassande medverkan i annonseringen i Lokaltidningen av det nya privata äldreboendet i Kävlinge, hade bygglov beviljats till detsamma. Enligt miljö- och byggnadsnämndens ordförande Thomas Lövskog behövde inte detaljplanen ändras gällande klassificeringen från Bostad (B) till Vård (D) eftersom man gör bedömningen efter var de boende är folkbokförda. Det är fastighetens verksamhet och behovet av verksamhetslokaler och dess påverkan på den fysiska planeringen som ska ligga till grund för den bedömningen, exempelvis om det är ett äldreboende med betydande vårdinslag med tillhörande kontor, omklädningsrum mm, vilket är fallet denna gång, och inte om de boende är folkbokförda på äldreboendet eller ej. Förslaget från oss socialdemokrater var att ett tillfälligt bygglov hade kunnat beviljats medan en planändring gjordes men enligt samma ordföranden hade ingen velat bygga där då.

Det handlar inte om vad som är rätt eller fel med privatisering utan om tre andra saker. För det första ska det gå rätt till, vilket vi socialdemokrater ifrågasätter eftersom vi ser att den kommunala verksamheten nu har blivit eftersatt till förmån för privata aktörer. Det finns och har funnits planer och diskussioner på vidare utveckling av Norrehed, Billingshäll och Möllebacken som inte genomförts. För det andra blir det märkligt i en valrörelse att det parti som arbetar mest för privatisering av välfärdstjänster nu inte vill stå upp för det. För det tredje får moderaterna gärna stå för valfrihet, vilket har blivit deras ord för privatisering i Kävlinge och andra kommuner, men det hade varit mer rättvisande för väljarna om de verkligen sa vad konsekvensen av det innebär.

Vad innebär då en privatisering? Konsekvensen blir att kommunen frånsäger sig det demokratiska uppdraget, samhällsutvecklingsuppdraget samt välfärdsuppdraget som en kommun ansvarar för, men det verkar inte moderaterna bry sig om. Då får det stå för dem, men de får även ta ifrågasättandet från oss som inte håller med att det är rätt väg att gå, varken ideologiskt eller lagligt.

I vanlig ordning kommer vi socialdemokrater att få skulden för detta, men vi har blivit vana nu efter snart 12 år (3 mandatperioder) att den borgerliga majoritetens moderata företrädare lägger sina misslyckanden på oss i minoritet och i opposition. Hur de nu tänkte där har vi fortfarande inte fått någon logisk förklaring till, men vi antar att när det egna samarbetet med övriga allianspartier inte faller väl ut är det bra att skylla på någon annan, exempelvis oppositionen. Det får bli upp till kommunens väljare i september vilken riktning Kävlinge ska gå vidare i!

Catrin Tufvesson (S)

Oppositionsråd i Kävlinge

Publicerad 31 May 2018 09:27

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag