Arkivfoto: John Nordh

Insänt: Jobb är integration

INSÄNT/KÄVLINGE. Efter den stora flyktingvågen 2015 beslöt riksdagen att alla kommuner solidariskt skulle hjälpas åt med bostäder och integration.

Det har varit svårt att hitta bostäder i vår kommun där det är ett stort tryck på hyresfastigheter och billigare boende och vi har tvingats att göra en del övergångslösningar som vi önskat skulle avslutats snabbare men som nu är på väg att fasas ut.

Under denna mandatperioden har Bildningsnämnden varit ansvarig för integrationen i kommunen mycket är bra men mycket behöver också förändrats med ett större mottagande och många nyanlända. Det är en klassisk liberal hållning att man ska få hjälp när så behövs men också förutsättas att klara av saker och inte ligga samhället mer till last än nödvändigt. Därför måste vi ha tydlig bra hjälp, tydliga förväntningar och kännbara konsekvenser de gånger det inte fungerar.

Jobbet är nyckeln till samhället både socialt, språkmässigt och kulturellt.

Vi Liberaler har därför föreslagit att vi skall införa inträdesjobb både nationellt och lokalt. Det är jobb som ibland kallas enkla. Jobb som är enkla att få och som inte kräver formell utbildning. Det är jobb som ger lägre ersättning än de lägsta lönerna idag men högre än både socialbidragsnorm och studielån. Det är ett rött skynke för flera av de andra partierna men som vi envetet fortsätter att driva.

Civilsamhället har på ett enastående sätt visat engagemang. Barsebäcksborna har startat grupper och stöttar med praktiska saker som cyklar och möbler. Röda korset hjälper till med samtal och rådgivning i alla möjliga frågor. Läxläsning och svenskgrupper startas av helt ideella krafter hela kommunen bubblar av frivilliginsatser.

Vi i kommunen skall vara en möjliggörare för alla ideella och vi Liberaler vill att samarbetet mellan kommun och ideella krafter skall utvecklas. Civilsamhället klarar av mycket som vi tjänstemän och politiker aldrig kan utföra inom ramen för våra uppdrag men att stötta både praktiskt och ekonomiskt måste vi göra mer och bättre.

Liberalerna vill att det skall startas bla ett kvinnoprojekt med målet att få kvinnor snabbare ut i egenförsörjning, då det har visat sig att det är för få kvinnor som arbetar och det tar alldeles för lång tid innan de är självförsörjande. När en nyanländ kvinna jobbar integreras hela familjen.

Kävlinge klarar av sitt uppdrag bra även om vi har politiker i kommunen som gärna får det att framstå som att verksamheten är omöjlig vill vi och Liberalerna hävda om vi gör det som är möjligt och inte bara det som är nödvändigt för våra nya kommuninvånare har vi allt att vinna både mänskligt och ekonomiskt och för framtiden

Camilla Mårtensen (L), bildningsnämndens ordförande med ansvar för Integration

Sonja Ivkovic (L), Integrationshandläggare på Lärcentrum Kävlinge

Publicerad 06 August 2018 16:11