Siffrorna kommer från SKL:s databas Kolada.

Siffrorna kommer från SKL:s databas Kolada. Foto: Skärmdump från insändaren

Insänt: "Kävlinge hör till de kommuner som satsar minst på skolan i landet"

INSÄNT/KÄVLINGE. Valrörelsen går mot sitt slut och det faktum att Sverige står inför en historiskt stor lärarbrist kan knappast ha undgått någon politiker. Det kommer att krävas en enorm beslutsamhet från politiskt håll för att komma tillrätta med den. Lärarförbundet har granskat hur mycket varje kommun satsar på utbildning och det man kan konstatera är att det råder stora skillnader runt om i landet, på hur mycket pengar en kommun faktiskt väljer att satsa på skola. Långsiktiga satsningar på skolan, på lärares löner och villkor kommer att bli avgörande under nästa mandatperiod för att mota lärarbristen.

Lärarförbundet har analyserat statistik från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Analysen baserar sig på den så kallade standardkostnaden som är ett mått för vad skolan borde kosta i kommunen utifrån lokala förutsättningar. Denna schablonuträkning påverkas bland annat av hur många barn i skolålder det bor i kommunen. I Lärarförbundets analys jämförs kommunens standardkostnad med den faktiska kostnaden för skolan. I Kävlinge kommun var standardkostnaden 26 404 kronor per invånare för 2017, medan den faktiska kostnaden var 29 431 kronor per invånare. Det innebär ett påslag på 11 procent.

Kommunernas påslag i Sverige varierar från 3 procent i Österåkers kommun, som satsar minst, till 66 procent i Bengtsfors kommun, som satsar mest.

Kävlinge kommun hör till de kommuner som satsar minst på skolan i landet. Förra året satsade Kävlinge kommun 11 procent mer än sin standardkostnad, vilket är betydligt mindre än rikssnittet på 30 procent. Kommunen hör till de 10 procent av alla kommuner som satsar minst på skolan i Sverige. I Skåne var det Båstads kommun som satsar mest med ett påslag på 46 procent, medan Kävlinge kommun satsar minst med sitt påslag på 11 procent.

Skolan är en viktig faktor när människor väljer bostadsort. En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Lärarförbundet visar att två av tre föräldrar till barn i skolålder kan tänka sig att flytta till en annan kommun för att få tillgång till en bättre skola. Att en del kommuner väljer att satsa mindre än sina grannkommuner gör att de får svårt att konkurrera om livsviktig lärarkompetens och ett starkt befolkningsunderlag.

Om man ser på hur satsningarna på skolan förändrats över mandatperioden så har Kävlinge kommun kraftigt ökat sina resurser till skolan. År 2013 hade kommunen ett påslag på 3 procent jämfört med 11 procent år 2017. Ändå ligger man så lågt jämfört med andra kommuner. Budgetförslaget för 2019 som det ligger nu ser inte ut att ändra detta eftersom det medför att man sänker elevpengen med 500 kr/elev.

I förskolor och skolor i kommunen ser vi konsekvensen av lärarbristen varje dag och den lärareffekt samhället behöver för att säkra elevernas utbildningsresa står på spel. Trots denna lärarbrist, med enorma utmaningar, uteblir politiska förslag och satsningar som kommer göra skillnad på riktigt. Drivkraften i skolfrågan borde vara att skapa de bästa förutsättningarna för lärarna. Att ge varje lärare förutsättningar att nå sin fulla potential så att vi kan göra detsamma för våra elever. Vi behöver fler utbildade kollegor, vi behöver en bättre arbetsmiljö och vi behöver högre löner. Överlåt besluten om undervisning till oss som är utbildade och erfarna.

Effekten av en lärares arbete kan mätas på många olika vis. I hur många elever som får godkänt t ex, eller hur föräldrar väljer att skatta förskolan/skolan i en utvärdering. Både dessa sätt visar på goda resultat för våra enheter i Kävlinge kommun. Men faktum är att lärareffekten sträcker sig längre än så. Varje elev som går igenom förskola och skola och lämnar för att delta i samhällsbyggande gör det med den kunskap, trygghet och självkänsla som undervisningen i förskolan och skolan gett dem. Det arbete som vi lärare utför i förskolan och skolan skapar ett värde för hela samhället och är en långsiktig investering i varje elev.

Därför behöver vi en politisk ledning i vår kommun som satsar på lärareffekten och säkrar rätt förutsättningar för lärarkåren och gör läraryrket attraktivt - det är så vi garanterar Sveriges fortsatta utveckling och välstånd.

Snart börjar en ny mandatperiod och vi ber er att sätta lärareffekten först! Vi måste satsa på konkurrenskraftiga lärarlöner, rensa i arbetsbördan och styra upp möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling för att gå fler kollegor. Vi, lärare och skolledare, är beredda att ta vårt ansvar - vi räknar med att ni som är våra förutsättningsgivare och arbetsgivare tar ert!

Lotta Cederberg-Gedik, ordförande Lärarförbundets lokalavdelning Kävlinge

Publicerad 05 September 2018 08:59