Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos

Insänt: Svar på SD:s inlägg om marknadshyror

INSÄNT/KÄVLINGE. SD kan tänka sig på riksnivå att förhandla om marknadshyror och vill försvaga Hyresgästföreningens inflytande över hyrorna som man anser har för stor makt över hyrorna. SD vill även avreglera i nybyggnation (marknadshyror), men även successivt i det äldre bostadsbeståndet. Allt enligt SDs ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt. En förutsättning för ett friare hyressättningssystem är endast att det sker stegvis. I budgetmotionen från 2018 vill man ta bort stora delar av nuvarande regerings byggsubventioner/investeringsstöd.

SD säger således inte uttalat ”ja” till marknadshyror, men mellan raderna öppnar de upp för att förhandla om det. Dessutom blir detta en direkt följd av att vilja försvaga Hyresgästföreningens makt över hyrorna, då mer makt ges till marknaden/fastighetsägarna.

Att idag införa marknadshyror med den bostadsbrist som råder, skulle sannolikt leda till en rejäl höjning av hyror. Detta är SD medvetna om, men man öppnar dock upp för att diskutera frågan om den skulle ingå i ett större sammanhang, vilket partiets bostadspolitiske talesperson Roger Hedlund har uttalat sig om.

Vad detta större sammanhang skulle vara kan vi bara spekulera i. Det vi funderar över är hur hade SD tänkt att samarbeta med M när de inte tänker följa deras linje med marknadshyror? Vi ställer oss givetvis positivt till att marknadshyror inte införs, men ifrågasätter de lokala representanternas tolkning av deras eget partis politik på riksnivå som ska vara styrande.

SD:s lokala representant, med benäget stöd av Moderaternas ungdomsförbund, gjorde ett utspel på höstmarknaden i vårt tält angående just marknadshyrornas införande.

Det finns dock regler att följa för de som ställer ut, och ett är att man får bemöta andras utspel i sin egen monter - men SD tror kanske att regler inte gäller dem? Utspelet kan resultera i att SD inte får stå på marknaden någon fler gång, då är det ju bra att tilltaget är dokumenterat.

För Socialdemokraterna i Kävlinge

Catrin Tufvesson (S), partiföreträdare

Rune Sandström (S) AK:s ordförande

Publicerad 05 September 2018 16:37