Michael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge. arkivfoto: lena karlsson
Michael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge. arkivfoto: lena karlsson
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Här är polisens medborgarlöften

Ökad synlighet och fler trafikinsatser bland satsningarna nästa år


KÄVLINGE. Efter att samlat in synpunkter från kommunborna under hösten är nu polisens medborgarlöften för 2017 klara och undertecknade. Listan innehåller sammanlagt sex punkter.

Medborgarlöftena grundar sig till stor del på de medborgardialoger som polisen genomförde på Lödde centrum och i centrala Kävlinge i höstas, som Lokaltidningen tidigare har skrivit om.

– Vi frågade medborgarna bland annat om vilka platser de anser vara otrygga och vilka önskemål de har om vad vi (polisen) ska lägga resurser på under 2017, säger Michael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge.

Löftena grundar sig också på den årliga trygghetsmätningen som mäter folks upplevda otrygghet.

– Bland annat finns det en oro för inbrott i bostäder och förråd samt när det gäller trafik av olika slag. Det pratas mycket om hastigheter, säger Michael Rydberg.

Utifrån detta har nu alltså polisen tagit fram sex punkter i samverkan med Kävlinge kommun:

1: Utveckla och utöka grannsamverkanskonceptet. Polisen och Kävlinge kommun ska arrangera minst två nya uppstartsmöten för grannsamverkan.

– Vi har redan haft ett antal sådana under 2016 där vi har kopplat dem till information om dna-märkning. Nu ska vi utöka konceptet, säger Michael Rydberg.

2: Öka synligheten på platser utifrån den information som polisen får.

– Upplevs det en oro någonstans så ska vi givetvis vara där och vara synliga och närvarande.

3: Genomföra minst två trygghetskapande insatser vid större evenemang, som till exempel skolavslutningar eller marknader.

– Där vill vi samverka. Till exempel med företrädare för kommunen samt med polisens volontärer.

4: Minst en trafikinsats i veckan på olika platser i kommunen. Det kan enligt Michael Rydberg bland annat handla om nykterhetskontroller, hastighetskontroller eller allmän kontroll av fordon.

5: Genomföra trygghetsvandringar med inriktning på trafik tillsammans med kommunen.

– Det handlar om vilka vägavsnitt man bör titta närmare på.

6: Besöka fritidsgårdarna regelbundet. Minst två besök i månaden.

– Det handlar om att skapa en god kontakt med ungdomar men också om att upptäcka om det finns några tendenser till oro i ett tidigt stadie, säger Michael Rydberg.

Det är mycket som ska hinnas med. Kommer ni mäkta med allt?

– Det tycker jag att vi ska göra, jag har även konfirmerat detta med vår personal. Nu lovar vi detta och då ska vi också utföra det. Vi kommer så klart också att göra andra saker, men detta är de saker som våra medborgare tycker är viktigast.


Publicerad: 20. december 2016 17:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Kävlinge Nya

Startsidan just nu