På föreningen Hundsams kurser fungerar hunden som ett verktyg i den sociala träningen för personer med autismdiagnos. Lotta Lagerholm och jack russel-killen Chico försäkrar att det är jätteroligt. FOTO: Maria Kindgren

På föreningen Hundsams kurser fungerar hunden som ett verktyg i den sociala träningen för personer med autismdiagnos. Lotta Lagerholm och jack russel-killen Chico försäkrar att det är jätteroligt. FOTO: Maria Kindgren

Social träning viktig för alla

Hundintresserade startade förening för att hjälpa personer med autism

Av
Maria Kindgren

LÖDDEKÖPPINGE. I den nystartade föreningen Hundsam utgår man från att alla människor kan vara lika sociala, oavsett om man har en diagnos som kan försvåra samspelet med andra människor eller inte. Här kommer hunden in som en brobyggare, en hjälpare och en rolig lekkamrat.
Lotta Lagerholm och Lotta Vedin träffades i Autism och Asperger-föreningen Skåne. De har båda barn med diagnosen autismspektrumtillstånd och de är båda intresserade av hundar.
– Det kan vara svårt med fritidsaktiviteter för personer med autism. Och jag hade läst en del om att det finns hundar som tränats för att personer med autism, säger Lotta Vedin.
Det var så det började.
Tillsammans startade de föreningen Hundsam och den är inte mycket mer än en månad gammal. Men kurserna i social träning med hund har de hållit i Autism och Aspergerföreningens regi sedan drygt två år tillbaka. Men det var då hund-delen började sluka för stor del av tiden i föreningen som de beslutade sig för att starta Hundsam.
Hundarna som är med på kurserna är tränade och utprovade för att fungera på bästa sätt. För att en hund ska kunna fungera bra tillsammans med personer med en autismdiagnos så är det inte nödvändigtvis absolut lydnad som är det viktigaste.
– Hunden får inte skälla eller hoppa. Det är många som tycker att det är obehagligt, så det går absolut inte, säger Lotta Lagerholm.
Men hur man använder hunden är olika från person till person.
– Vissa behöver träna sin motorik, eller bara vara i rörelse. För en annan betyder det jättemycket att bara komma hit. Många är dessutom vana att alltid bli tillsagda vad de ska göra eller inte, men här kan det få bli ombytta roller och man får vara ledaren. Det kan vara väldigt stort. Vi har sett människor utvecklas och ta fantastiska kliv framåt, säger Lotta Lagerholm.
Enligt Lotta Vedin har man ofta svårt med kommunikation och samspel då man har diagnosen autism.
– Men min uppfattning är att man kan vara lika social som person jämfört med någon utan diagnos. Men med autism är det mycket svårare. Här kan hunden komma in som ett redskap, hjälpa till att bygga broar, säger Lotta Vedin.
– Många kan ha svårt att bemöta människor ansikte mot ansikte, men kanske fungerar det bra med en hund. Det blir ett mer kravlöst samspel. Man skulle säkert kunna använda hästar eller delfiner också, men hundar är ju lite mer lättillgängliga, säger Lotta Lagerholm.

Autismspektrumtillstånd (AST)

Autismspektrumtillstånd (AST) är en livslång neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilket leder till en genomgripande störning i utvecklingen. Det blir allt vanligare med diagnoser inom AST, och drygt en procent av befolkningen beräknas ha diagnosen. Personer med AST diagnos har huvudsakligen svårigheter inom följande områden: socialt samspel, kommunikation och föreställningsförmåga. Svårigheterna kan visa sig på flera olika sätt och de individuella skillnaderna är stora. Mer information hittar du på Autism och Asperger föreningen Skånes hemsida; www.autism.se/skane

Publicerad 11 August 2012 00:00