JAN NILSSON (till vänster),
Carin Persson och Ulf Strandbring
i Löddeköpinge anser att
Folkets hus-byggnaden har ett
kulturhistoriskt värde och bör
bevaras. FOTO: PETER LÖFSTRÖM

JAN NILSSON (till vänster), Carin Persson och Ulf Strandbring i Löddeköpinge anser att Folkets hus-byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och bör bevaras. FOTO: PETER LÖFSTRÖM

De vill rädda Folkets park

Angelägna grannar i Löddeköpinge slår vakt om kulturhistoriska värden

Av
Peter Löfström redaktion.kavlingenya@lokaltidningen.se

PROTEST. I Löddeköpinge har en grupp grannar kring Folkets Park gått samman för att protestera mot Kävlinge kommuns planer för området. Ännu har inga formella politiska beslut fattats, men medlemmarna i gruppen vill vara med och påverka beslutsprocessen i tid.

De kallar sig ”Angelägna grannar” och betonar att de inte säger tvär-nej till en förändring av områdets nuvarande utseende.
– I dag har hela området fått förfalla, det är skandal, säger Carin Persson.
– Vi vänder oss mot de planer som har presenterats med bland annat en åttavånings-byggnad och en så kallad förtätning som innebär att det mesta av grönytorna försvinner, säger Jan Nilsson.

Kronor och ören
Ulf Strandbring har läst det kulturmiljöprogram som en konsultgrupp nyligen har sammanställt på uppdrag av kommunen. Han läser innantill: ”Parken kring Folkets hus utgör Löddeköpinges enda park genom tiderna och bidrar med ett viktigt kulturhistoriskt värde i den pågående centrumutvecklingen.”
– Det är klockrent, precis det som vi står för, konstaterar han.
– Då undrar vi hur kommunpolitikerna tänker, frågar sig Carin Persson.

Hon får svar av Jan Nilsson:
– De tänker kronor och ören.

Historisk handelsplats
Efter diskussioner inom gruppen i förra veckan arbetar nu Angelägna Grannar för att få till stånd ett möte med kommunens ansvariga politiker.
– Vi har många frågor att ställa kring projektet, inte minst i förhållande till det kulturmiljöprogram som nu har tagits fram, säger Jan Nilsson.

Carina Persson tar upp gruppens önskan att ta vara på Löddeköpinges kulturarv som historisk handelsplats.
– Snart fi nns inget kvar av det gamla Lödde, säger hon.

Jan Nilsson öppnar ett brett perspektiv när han gör en internationell jämförelse:
– Jag kan inte låta bli att tänka på Central Park. Om de kan skapa stora grönytor mitt i New York City, då borde väl vi kunna ha ett centralt parkområde här i Lödde.

VISSTE DU ATT

...Kulturmiljöprogrammet som nämns i texten fi nns tillgängligt på kommunens hemsida: www.kavlinge.se. Bakom byggplanerna står dels kommunens fastighetsbolag KKB, dels privata byggbolaget Solkärnan. Vill du veta mer om angelägna grannar: läs på http://bevaraloddefolketspark. wordpress.com

Publicerad 12 December 2012 08:00