Centern har annan vision för kustzon

Vill bygga forskningscentrum på platsen för Barsebäcksverket

BARSEBÄCK. Centerpartiet i Kävlinge motsätter sig förslaget om Barsebäcks Sjöstad. I stället förordar partiet ett forsknings- och innovationscentrum för förnyelsebar energi.

– Här finns en unik möjlighet att koppla samman flera skånska småföretag inom förnyelsebar energi. Samtidigt hade ett sådant centrum kunnat bli ett bra komplement till forskningsanläggningarna ESS och Maxlab i Lund, säger Mattias Andersson, gruppledare för Centerpartiet i Kävlinge.

Det främsta argumentet är att det kommer ta lång tid innan bostäder kan komma på tal i området.
– Bostadsbyggandet kan bli aktuellt tidigast 2030, då det sista av kärnkraftsverket beräknas vara avvecklat, och det är en väldigt optimistisk prognos. Ett forsknings- och innovationscentrum hade kunnat anläggas betydligt tidigare, samtidigt hade man kunnat dra nytta av befintlig infrastruktur i form av till exempel ställverk och gasturbiner, säger Mattias Andersson.

– Samtidigt säger vi inte tvärt nej till att bygga nya bostäder i närområdet på längre sikt. Fler arbetsplatser i området ökar ju också efterfrågan på bostäder, tillägger partikamraten Stina Larsson.

Mattias Andersson påpekar att flera tunga aktörer förordrar satsningar på förnyelsebar energi.
– Dels har du Regions Skånes strategiplan, där utveckling av förnyelsebar energi är central, dels har du det europeiska projektet Horisont 2020, där 70 miljarder Euro ska fördelas ut till bland annat företag som kan underlätta den gröna omställningen.

– Här finns med andra ord ett gyllene tillfälle för Kävlinge kommun att bli ledande på ett område som har framtiden för sig., säger Stina Larsson.

Ska man tolka detta som en spricka i alliansstyret?
– Just här är vi överens om att vi inte är överens. Men vi har mycket samverkan i andra frågor. Med tanke på att valet närmar sig tycker vi det är viktigt att visa var Centerpartiet i Kävlinge står i denna fråga, säger Stina Larsson.

Partiet är också emot förslaget om bostäder på Nya Lyckorna.
– Här finns värdefull jordbruksmark som vi inte vill exploatera. Sverige har idag alldeles för stor andel importerad mat och skulle det inträffa katastrofer i andra delar av världen riskerar vi att stå utan livsmedel, påpekar Mattias Andersson.

Publicerad 30 January 2014 00:00