Farliga stubbar kan vara på väg bort

Av
John Nordh

John Nordh

FURULUND/ÅLSTORP.? Flera kommunbor har påpekat risken med de stubbar som sticker upp ur marken efter de omfattande gallringarna i Furulundskolgen och Ålstorpskogen i våras. Nu kan en åtgärd vara på gång.
I början av sommaren skrev Lokaltidningen om de upprörda känslorna som gallringarna hade gett upphov till. Många sågade arbetet och var kritiska mot att man hade kapat sly och buskar så att stubbar på cirka 30 till 40 centimeter stack upp ur jorden.
Peter Fahlcrantz, som bor i närheten av Ålstorpskogen var en av de som var upprörda.
– Dels så ser det inte bra ut och dels så kan man skada sig, sa han till Lokaltidningen.

Enligt Patrik Lund?, natuvårdsstrateg på Kävlinge kommun, får man räkna med stubbar när det görs gallringsarbeten i skogen.
– Frågan är vilken höjd som är acceptabel. Vad jag har förstått så är det inte ovanligt att de hamnar på ett par decimeters höjd, säger han och fortsätter:
– Vi har vidtagit åtgärder för att avlägsna stubbar men vi får skicka ut entreprenören igen för att gå igenom områdena. Man kan aldrig få bort alla stubbar men sticker det upp för mycket så får vi försöka åtgärda det så gott det går.
Flera kommunbor? har påpekat risken med att stubbarna sticker upp ur marken. Enligt Patrik Lund finns det alltid en risk i att röra sig ute i skog och mark där det finns träd, grenar och stubbar, oavsett höjd.
Varför görs sådana här gallringar av skogar?
– Det handlar helt enkelt om normal skogsskötsel vilket innebär återkommande gallringar och röjningar. Det görs för att främja det övriga beståndet. I Furulund var det hur mycket sly som helst. Gallringar och röjningar görs med tämligen långa intervaller. När det väl görs brukar det vara ganska omfattande arbeten. Jag tror att många kan bli upprörda av den stora förändringen som då sker av skogen.

– Vår målsättning ?är ju att skapa något bättre, inte att förstöra. Drivkraften är att alla våra naturområden ska ha så höga rekreationsvärden som möjligt.
Publicerad 16 December 2015 08:00