Stubbhöjden ska minimeras under röjningsarbeten i Sandskogen

Av
John Nordh

John Nordh

LÖDDEKÖPINGE. ?Under sensommaren och hösten kommer Kävlinge kommun låta röja och gallra i den västra delen av Lödde sandskog där stormar har skapat luckor.
Gallringen sker för att främja nya träd att etablera sig, samt för att ge nya och unga träd som redan har börjat växa mer plats och ljus. Kommunens målbild för Sandskogen är fortsatt tallskog men med ett större inslag av lövträd.
Utmed stigar och elljuspår görs en trygghetsröjning där allt sly på cirka fem meter på varje sida av stigen tas bort för att skapa bättre sikt och en ljusare miljö. Detta arbete beräknas sätt igång under veckan.
Lokaltidningen har tidigare skrivit om röjningsarbeten i Furulundsskogen och Ålstorpskogen som har fått mycket kritik av boende i närheten av skogarna eftersom de har ansett att höjden på de stubbar som har lämnats kvar har varit farlig. I direktivet till utförarna av arbetet i Sandskogen har nu kommunen påpekat vikten av att minimera stubbhöjden för att detta inte ska upprepas.
– Vårt mål är ju att skapa något bra för både djur, växter och folk. Kan vi göra det genom att dra lärdom av allmänhetens respons på tidigare åtgärder så ska vi naturligtvis göra det, säger Patrik Lund, naturvårdsstrateg på Kävlinge kommun.

Publicerad 29 August 2016 07:00