arkivfoto: john nordh

arkivfoto: john nordh

Halvtid i Kävlingepolitiken:

Vad har politikerna uppnått hittills?

Av
John Nordh

John Nordh

KÄVLINGE. ?Halva mandatperioden har gått sedan valet 2014. Vad har de lokala partierna enligt dem själva, utfört hittills? ??Lokaltidningen ställde två frågor: 1. Vilka var era viktigaste vallöften 2014? 2. ?Vilka har ni lyckats uppnå hittills?
Moderaterna:
1 och 2:? Moderaternas övergripande löfte var att göra ”ett bra Kävlinge ännu bättre.” 2015 blev Kävlinge Sveriges Kvalitetskommun, det bästa beviset på att vi nått målet och vi fortsätter med arbetet. Lagen om valfrihet kommer vi att ha infört inom hemvård och LSS. Det fria skolvalet är också nyckeln. Vi lovade att bygga 300 hyresrätter och det kommer vi att nå. Moderaterna vill även få in nya aktörer som hjälper till i byggandet av hyresrätter. Att halvera långtidsarbetslösheten hos våra ungdomar är viktigt. Vi har satt tydliga mål att minska all långtidsarbetslöshet. För ungdomar som helhet har arbetslösheten minskat mellan 2015 till 2016 med 22 procent. Vi fortsätter att arbeta aktivt med arbetslinjen och ett minskat utanförskap för alla i kommunen. Vi lovade att inte höja skatten. Hög kvalitet och låg skatt är inte motsatser, tvärt om går de hand i hand.
 
Miljöpartiet:
1:? Att förbättra kollektivtrafiken inom hela kommunen med bland annat tätare turer och att stärka underhållet av och anlägga fler befintliga gång– och cykelvägar samt få en bättre skyltning.
2:? Det har blivit fler och tätare turer med buss 122 och inte minst en tidigare och en senare tur till Barsebäcks hamn. Snart kommer nya skyltar längs cykellederna. Cykelvägen längs 108 är tyvärr försenad eftersom Trafikverket väntar på pengar ”uppifrån”. En trafikstrategi, som vi önskat, är nu på väg till fullmäktige.
 
Liberalerna:
1 och 2:? Utveckla Vikenbadet till ett spontanaktivitetsområde. Check, invigdes hösten 2015. Fler gång– och cykelvägar, på gång. Bygg Stationsstaden. Check, KKB först ut. Vårdcentral för äldre. Check, finns nu vid vårdcentralen i Kävlinge. Lärlingsanställningar, halva tiden skola och halva tiden arbetsliv för att minska ungdomsarbetslösheten. Ingen majoritet än för förslaget. Fler speciallärare. Check, fler specialpedagoger är anställda både inom lågstadiet och högstadiet. Skolan ska vara topp 20 enligt SKL:s ranking. På väg, arbetet med Framtidens skola fortskrider. Fler fiske– och grillplatser, grön lunga mellan Furulund/Kävlinge, öppen vattenspegel. Delvis check, fler platser för fiske och grillning färdigställda. Nytt badhus i Lödde som samfinansieras med Lomma samt utebad i Furulund och ny idrottshall på gamla badets plats. Diskussioner fortsätter. Tyvärr har inte samfinansiering visat sig möjlig.
 
Centerpartiet:
1 och 2: ?Satsning på en strategi med tillgång till bredband oavsett var du bor i kommunen. Jobbat för att det ska gå fler turer med bussen till våra mindre orter. Idén om nyinvigda återbruksstationen kommer från oss. I budgeten satsades på elbilar och beslut har fattats om fler laddstolpar. Smarta lösningar för belysning som tänds när man kommer har införts på cykelbanan mellan Löddeköpinge och Hög, också en idé från oss. Vi vill bygga tätare och nu finns det en förtätningsstrategi för bostäder. Ingen byggnation söder om Lyckehusområdet i Löddeköpinge. Utveckling av befintlig väg mellan Löddeköpinge och Hög istället för ny väg. Centerpartiet bidrog kraftigt till arbetet med att fasa ut giftiga material i förskolan.
 
Vänsterpartiet:
1 och 2:? Vi har inte lyckats få igenom något av det vi vill. Kanske inte så förvånande med tanke på att den styrande femklövern har egen majoritet.
 
Socialdemokraterna:
1 och 2: ?Som politiskt parti i opposition driver vi våra valfrågor vid alla tillfällen som ges, även om vi ser att vi blir nedröstade av den styrande majoriteten. Vi har flera vallöften som vi aktivt driver vidare under mandatperioden. Ökade resurser inom vård och omsorg för att avskaffa delade turer och kunna erbjuda heltidstjänster inom hemvård och LSS-verksamhet och för fler tjänster till individ– och familjeomsorgen, samt fältassistenter/förebyggare. Satsningar på kultur och föreningar. Vi prioriterar frågor som rör dessa verksamheter, som exempelvis våra bad. Ökade resurser till kulturskolan. Vi vill behålla den kommunala verksamheten och är emot att externa utförare tar över skötsel av gata/park och lokalvård. Det pågår en översyn av den politiska organisationen utifrån våra motioner om både en kultur– och fritidsnämnd samt servicenämnd. Ökade resurser till grundskolan och då en särskild satsning på högstadiet, även ökade resurser till barnomsorg, mer personal inom fritidsverksamhet och utökad närvaro av elevhälsa. Vi vill att det byggs fler hyresrätter. Föreslår blandad bebyggelse och ser gärna förtätning där det är möjligt.
 
Sverigedemokraterna:
1: ?Våra huvudfrågor var trygghet/säkerhet i vår kommun, äldreomsorg och skola/utbildning. Detta baserat på vad vi anser är våra största utmaningar. Den upplevda känslan är ökat våld trots envis mediarapportering att ”Sverige är tryggare än någonsin”, fortsatt mediokra/dåliga resultat i vissa skolor främst på våra högstadieskolor, samt den uppenbart skeva fördelningen av medel till nackdel för våra äldre som byggt upp vårt land.
2: ? I ärlighetens namn ingenting då inga andra partier samarbetar eller ens är villiga att föra en dialog med oss. Utan samarbeten är våra möjligheter högst begränsade för vad vi kan åstadkomma.
 
Kristdemokraterna:
1: ? Bibehålla och utveckla en god äldreomsorg. Undersökningar bland vårdtagarna och Socialstyrelsen visar på att Kävlinge kommun är bland de bästa i Sverige vad gäller äldreomsorg. Införa LOV (Lagen om Valfrihet) inom hemvården, så att äldre kan välja mellan olika boenden när man inte längre vill bo hemma. Bygga och inviga en ny skola, Nyvångsskolan i Löddeköpinge. Kvalitets-och resultathöjningar inom skola, så att Kävlinge blir en av Sveriges 20 bästa skolkommuner.
2:? LOV inom hemvården infört hösten 2016. Nyvångsskolan invigd 2016. Tydliga resultatförbättringar i skolan. Kommunen har en kostservice till äldreomsorgen och skolor/förskolor som nationellt är i framkant. Kävlinge utnämndes till Årets Kvalitetskommun 2015, för framgångsrikt utvecklings– och kvalitetsarbete.

Hur tycker du att de lokala politikerna har skött sig?Marcus Tykesson: – Jag tycker det har gått rätt bra. De har gjort investeringar i olika områden, skejtparken i Furulund är ett exempel.

Hur tycker du att de lokala politikerna har skött sig?Marcus Tykesson: – Jag tycker det har gått rätt bra. De har gjort investeringar i olika områden, skejtparken i Furulund är ett exempel.

Hur tycker du att de lokala politikerna har skött sig?Izabella Kivioja: – De blundar för vissa problem. Istället för att till exempel bygga om torget borde de satsa på att fräscha upp lägenheter istället.

Hur tycker du att de lokala politikerna har skött sig?Izabella Kivioja: – De blundar för vissa problem. Istället för att till exempel bygga om torget borde de satsa på att fräscha upp lägenheter istället.

Hur tycker du att de lokala politikerna har skött sig? Arne Andersson: – De har bra syn på ekonomin och ser till så att skattepengar används på rätt sätt. Men badhusfrågan kunde de skött bättre.

Hur tycker du att de lokala politikerna har skött sig? Arne Andersson: – De har bra syn på ekonomin och ser till så att skattepengar används på rätt sätt. Men badhusfrågan kunde de skött bättre.

Hur tycker du att de lokala politikerna har skött sig? Stefan Hegenius: – Det har skött sig bra men det finns alltid mer att göra. Men det finns inte pengar till hur mycket som helst och politikerna har nog en ganska hög arbetsbelastning.

Hur tycker du att de lokala politikerna har skött sig? Stefan Hegenius: – Det har skött sig bra men det finns alltid mer att göra. Men det finns inte pengar till hur mycket som helst och politikerna har nog en ganska hög arbetsbelastning.

Publicerad 18 October 2016 06:00