arkivfoto: john nordh

arkivfoto: john nordh

Halvtid i Kävlingepolitiken:

Vad tänker politikerna arbeta med fram till nästa val?

Av
John Nordh

John Nordh

KÄVLINGE. ?Halva mandatperioden har gått sedan valet 2014. Vad tänker de lokala partierna arbeta med fram till nästa val?
KRISTDEMOKRATERNA: 

Fortsätta utveckla äldreomsorgen och skolan/förskolan. KD har initierat att anta en handlingsplan så att även särskilt begåvade/högpresterande elever kan få utmaningar/stimulans och kan nå sin fulla potential. Vi vill införa en näringslivsstrategi och ha en strategi för ökat bostadsbyggande i kommunen. Arbeta med en ny översiktsplan.
LIBERALERNA:

Inför nästa val kommer vi fortsätta att arbeta med frågor som utvecklar vår kommun. Vår ambition är att bli en fantastisk boendekommun med utmärkta skolor, närmiljö och kommunikationer där medborgarna ska känna sig sedda, delaktiga och trygga oavsett om man är gammal eller ung.
MILJÖPARTIET:

Fortsatt satsning på bättre kollektivtrafik främst i öst-västlig riktning. Fler ”händer” i skolan. Ökad satsning på kulturskolan och våra bibliotek. Nyplantering av lövträd i tätorterna och längs cykelvägar. Vi vill använda fjärrvärme, som nu passerar kommunen, för uppvärmning av bostäder och lokaler. Högt prioriterad är även en cykelväg från Ålstorp till Dösjebro, men förhandlingarna med markägarna verkar vara ”sega”. Ingen vill släppa till sin markbit. Lokalt miljöarbete, till exempel ännu renare tätorter.
CENTERPARTIET:

Kävlinge kommun behöver fler bostäder, men vi ska växa med försiktighet. Vi vill bygga fler bostäder i centrala delar av Kävlinge och Furulund, men också i de mindre orterna som Hög på verkstadstomten i Lilla Harrie. Miljöfrågan är ständigt aktuell och vi kommer fortsätta med våra föreläsningar i Löddeköpinge, i höst är temat klimatförändringar.
MODERATERNA:

Valet 2018 kommer att handla om det ökande utanförskapet, integration, en välfärd i toppklass, trygghet för alla och vem som tar bäst ansvar för ekonomin. Moderaterna arbetar ständigt med politikutveckling för att ha svar på dessa frågor till våra invånare.
SOCIALDEMOKRATERNA:

Vi kommer arbeta vidare inom de olika nämnderna för att fortsätta visa på vårtställningstagande i de frågor som ska behandlas. Vi kommer även fortsätta lyssna på våra föreningar, näringsidkare, familjer, äldre, ungdomar och alla kommuninvånare fram till nästa val och förbi det. Vi vill synas och delta i den politiska debatten i kommunen under hela mandatperioden. Vi vill visa att vi är ett alternativ att räkna med och det innebär fortsatt hårt arbete för vår del för att vi ska få väljarnas förtroende.
SVERIGEDEMOKRATERNA:

Politiskt är våra fokusområden samma som inför valet 2014. Nya rapporter inom skolan påvisar stora problem. De två kategorier där det i vissa högstadieskolor pekar i helt fel riktning är trygghet och studiero, de två i särklass viktigaste för en framgångsrik utbildning.
Våra pensionärers situation är oförändrat alltför dålig och tryggheten är kanske vår allra största utmaning inför framtiden. Organisatoriskt kommer vi fokusera på medlemsvård och rekrytering av nya medlemmar då vi med all säkerhet kommer växa markant till nästa val och med den fortsatta stigmatiseringen att engagera sig i vårt parti är något vi tar på största allvar.
VÄNSTERPARTIET:

Vi strävar alltid efter att skapa ett rättvisare samhälle. Ett samhälle där den som har det sämst kan säga att han/hon har det bra.

Vad tycker du politikerna ska jobba med fram till nästa val? Stefan Hegenius: – Med tryggheten. Folk måste kunna känna sig trygga i Kävlinge.

Vad tycker du politikerna ska jobba med fram till nästa val? Stefan Hegenius: – Med tryggheten. Folk måste kunna känna sig trygga i Kävlinge.

Vad tycker du politikerna ska jobba med fram till nästa val? Izabella Kivioja: – Sänka hyrorna på Jacobsgatan. Många äldre bor där och pensionen är inte så hög.

Vad tycker du politikerna ska jobba med fram till nästa val? Izabella Kivioja: – Sänka hyrorna på Jacobsgatan. Många äldre bor där och pensionen är inte så hög.

Vad tycker du politikerna ska jobba med fram till nästa val? Arne Andersson: – Det är ett väldigt stort fokus på att utveckla Kävlinge. Men hela kommunen behöver nya bostäder.

Vad tycker du politikerna ska jobba med fram till nästa val? Arne Andersson: – Det är ett väldigt stort fokus på att utveckla Kävlinge. Men hela kommunen behöver nya bostäder.

Vad tycker du politikerna ska jobba med fram till nästa val? Marcus Tykesson: – De borde satsa mer pengar på äldrevården och på stöd för nyanlända.

Vad tycker du politikerna ska jobba med fram till nästa val? Marcus Tykesson: – De borde satsa mer pengar på äldrevården och på stöd för nyanlända.

Publicerad 26 October 2016 06:00