Godståg med farlig last är ett av orosmomenten inför utbyggnaden av Lommabanan. Men trots det är allt fler positiva till projektet. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. ??foto: mostphotos

Godståg med farlig last är ett av orosmomenten inför utbyggnaden av Lommabanan. Men trots det är allt fler positiva till projektet. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. ??foto: mostphotos

Fler positiva till Lommabanan

Av
John Nordh

John Nordh

FURULUND. ?Buller, vibrationer och gods med farlig last som går genom bebyggda områden. Det är några faktorer som oroar de boende i närheten av Lommabanan. Men trots det är allt fler positivt inställda till den kommande utbyggnaden.

Det visar en så kallad attitydundersökning som Trafikverket nyligen offentliggjorde. Undersökningen grundas på sammanlagt 888 intervjuer som genomfördes under vecka 38 och 39 i år med boende i Furulund, Lomma och Flädie.
Mest positiva är? de boende i Furulund. Här är också oron minst. Endast 11 procent av de tillfrågade Furulundsborna känner oro inför utbyggnaden av Lommabanan.
Totalt sett ?känner en femtedel av alla tillfrågade en oro inför bygget. Vilket är en minskning jämfört med Trafikverkets förra attitydundersökningen som genomfördes år 2014. Allmänheten överlag är också mer positivt inställd i år jämfört med 2014.
De som är ?positiva ser främst fördelar med nya pendlingsmöjligheter och de negativa oroar sig för buller och ökad godstrafik.
– Vi gör dessa attitydundersökningar för att se hur allmänheten uppfattar arbetet vi bedriver och även för att identifiera om vi behöver göra extra informationsinsatser, säger Olof Fredholm, projektledare.
Vad tror du det beror på att fler är positiva nu?
– Dels så tror jag det beror på att vi har skickat ut en informationsfolder till alla hushåll i Lomma kommun och till de allra flesta i Kävlinge kommun och dels så tror jag det beror på att vi nu är närmre trafikstart.
Sex kommuner ?som ligger längs Lommabanan, däribland Kävlinge och Lomma, är oense med Trafikverket om bulleråtgärder för de boende längs banan. Anledningen är att Trafikverket anser att det endast ska räknas som ”väsentlig ombyggnad” på de delar där mötesspår byggs. De andra sträckorna ska benämnas som ”befintlig miljö”, något som innebär att högre bullernivåer tillåts. Kommunerna tycker att hela sträckan ska räknas som ”väsentlig ombyggnad” och har krävt att Trafikverket måste utreda bullernivåerna längs hela sträckan. Ett krav som, de nyligen fick gehör för av länsstyrelsen.
Vad tycker du? Mejla dina synpunkter till redaktion.kavlingenya@lokaltidningen.se

FAKTA

Utbyggnaden av ?Lommabanan innefattar nya stationer i Furulund och Lomma och ett nytt mötesspår i Stävie.
I nuläget ?ligger projektet i plan- och planeringsskede.
Byggstart är ?planerad till 2019 och trafikstart till 2020/2021.
Kostnaden är ?beräknad till 270 miljoner kronor.

Källa:? Trafikverket.se

Publicerad 22 November 2016 07:00