Insänt:

Integration kräver lösningar

INSÄNT. Förra året kom många människor från det krigsdrabbade Syrien till  Sverige. Även människor från andra länder flydde hit. Idag bor många av dem kvar i asylboenden runt om i landet trots att de redan fått uppehållstillstånd. Detta är problematiskt eftersom de, under dessa förhållanden, inte kan integreras i samhället. Just integration är en viktig fråga som många samhällsmedborgare undrar hur regeringen ska lösa.
Statsminister Stefan Löfven har beordrat Sveriges kommuner att ta emot de som fått uppehållstillstånd men många kommuner har inga lediga bostäder att erbjuda. För många blir det lättare att flytta in till släktingar och vänner som bor i redan utsatta områden, och att integreras i det svenska samhället försvåras. Självklart ska människor få bosätta sig var dom vill men alternativen måste breddas. Tillgängligheten av olika typer av boenden i olika områden i en kommun måste öka. Det borde bli enklare att bygga tillfälliga bostäder. Vi behöver tidsbegränsade bygglov som ett komplement till permanenta byggnationer. Vi behöver ökade möjligheter till alternativa boendelösningar som bidrar till integration och inte segregation. 
Vikten av att skaffa sig ett arbete är också en mycket viktig komponent i integrationsarbetet. Samtidigt som man skaffar sig en ekonomisk trygghet bidrar man till att bygga upp och bli delaktig i samhället. Då människor har olika utbildningar och kunskaper med sig i bagaget måste vi även skapa förutsättningar för människor som saknar utbildning. Enklare jobb är en bra lösning då detta medför att individen kan söka ett arbete, skapa ekonomisk trygghet, underlätta integrationen och känna sig som en del i samhället.
Vidare borde man få undervisning i SFI så fort man fått sitt uppehållstillstånd. Alltför många sitter och väntar på anläggningarna på att bli anvisade till en kommun och i anvisningskommunen börja sin SFI. Låt tiden på anläggningarna vara samhällsnyttig genom obligatorisk SFI redan där. Individen har ett eget ansvar att så långt som det är möjligt försörja sig själv. Därav vikten av att lära sig svenska och inte slänga bort månader eller år innan chansen ges.
Det kan tyckas att det är en självklarhet att nyanlända går på den samhällsinformation som kommuner erbjuder, men så är inte fallet. Därför måste samhällsinformationen vara obligatorisk för att säkerställa att fakta och inte myter sprids. Kunskaper om det nya landet och dess demokratiska värderingar är en ovärderlig grund för en bra integration. Dessa kunskaper skapar en förståelse för individens rättigheter och skyldigheter i det sekulära rättssamhället.
Som liberaler vill vi att alla människor ska ges möjligheter att bygga det liv man drömmer om och att individen använder samhällets verktyg för att uppnå dessa mål. Vi utgår från varje individs egna ansvar för att bli en del av samhället. Men för att detta ska ske och lyckas så måste verktygen finnas där.
Sonja Ivkovic, Liberalerna Kävlinge
Seved Monke Ajnestål, Liberalerna Kävlinge
Carina Ingelsson, Liberalerna Kävlinge 

Publicerad 03 March 2017 07:00

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag