Kommunen backar om förändrade elevbidrag

"Vi har gjort fel, nu gör vi om och rätt"

KÄVLINGE. Tidigare i höst beslutade bildningsnämnden att sänka hyresdelen av elevbidraget från och med nästa år, något som skulle drabba de privata förskolorna hårt. Nu backar politikerna från sitt eget beslut.

– Vi har gjort fel, nu gör vi om och rätt, säger Camilla Mårtensen (L), bildningsnämndens ordförande.

Det var i slutet av oktober som Lokaltidningen Kävlinge berättade om nämndens beslut att sänka hyresdelen av elevbidraget i Kävlinge kommun. Detta efter en genomlysning av de interna hyrorna för samhällsnyttiga lokaler som hade resulterat i lägre internhyror för förskolan.

För de kommunala förskolorna skulle den lägre ersättningen mötas upp av lägre lokalkostnader. Men bidragssänkningen skulle drabba de privatägda förskolorna hårt eftersom deras lokalkostnader skulle förbli oförändrade.

– Det skulle handla om en skillnad i bidrag på över en halv miljon kronor. Vi driver ingen vinstverksamhet, säger Mats Andersson-Risberg, kyrkoherde i Kävlinge församling som driver förskolan Stjärnan.

Likt de andra privata förskolorna i kommunen, har Kävlinge församling valt att överklaga bildningsnämndens beslut till Förvaltningsrätten. Nu avvaktar man fram till den 6 december. Då ska nämligen ett nytt beslut angående elevbidragen tas i bildningsnämnden. 

– Sänkningen bestod av två delar, lokaldelen var en av dem. Den andra handlar om antalet barn. Med fler antal barn sjunker ersättningen, det är lagstadgat. Nu har vi bestämt att lokaldelen av bidraget ska förbli oförändrad, säger Camilla Mårtensen och berättar att det finns en politisk majoritet för detta beslut i bildningsnämnden.

– Jag har också initierat att vi ska se över vår modell långsiktigt för hur vi beräknar elevbidragen för att göra det med mer tryggt och stabilt för våra fristående skolor, fortsätter hon.

Detta har skapat oro, hade ni kunnat göra något för att undvika det?

– Ja, det hade vi säkert. Detta får vi politiker och tjänstemän ta på oss. Vi har gjort fel och jag har erbjudit mig att komma ut till förskolorna för att diskutera saken.

Efter den 6 december ska de privata förskolorna ta ställning till huruvida deras överklaganden ska dras tillbaka eller inte.

– Det finns ingen garanti att det nya förslaget får majoritet, blir det så drar vi tillbaka vår överklagan, säger Mats Andersson-Risberg.

Publicerad 15 November 2017 11:09

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag