Ny nämndorganisation ska klubbas

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Kävlinge kommun ska göra om sin nämndsorganisation. Syftet med omorganisationen är att göra den mer flexibel genom att det blir lättare att omfördela resurser. Beslutet väntas bli klubbat på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 4 december. I så fall träder den nya organisationen i kraft den första januari 2019.

Förändringarna innebär i korthet:

Tekniska nämnden upphör och dess uppgifter övertas av kommunstyrelsen. Uppgifterna kan antingen lösas via ett tekniskt utskott eller genom att frågorna hanteras direkt av kommunstyrelsen med en mer långtgående delegation.

Bildningsnämnden delas i en ny nämnd för förskola/skola och en ny för arbetsmarknadsprogram, fritid/kultur, gymnasieskola, vuxenutbildning och individ- och familjeomsorg.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde består. Planfrågor flyttas dock över till kommunstyrelsen, där ett planutskott inrättas.

Socialnämndens verksamhetsområde reduceras med individ- och familjeomsorg.

Valberedningsnämnden upphör och uppgifterna tas över av partiföreträdargruppen.

Överförmyndarnämnden upphör och ersätts av en överförmyndare i likhet med hur frågorna organiseras i samarbetskommunerna Lomma, Staffanstorp och Burlöv.

Publicerad 23 November 2017 13:44

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag