Första Kävlingepanelen genomförd – 227 svarade

KÄVLINGE. Anhörigstöd, cykelvägar, bygglov och skolan. Det fick medborgarna tycka till om i den första Kävlingepanelen. 227 personer svarade på enkäten.

Av
John Nordh

Kävlingepanelen startade under hösten. Inför uppstarten skickades en förfrågan om att delta ut till ett representativt urval kommuninvånare. Totalt tillfrågades 1500 invånare, av dem anmälde sig 253 personer till panelen och 227 valde att svara på den första enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 90 procent.

Johanna Aronsson, nämndsekreterare i Kävlinge kommun som har ansvar för Kävlingepanelen, är nöjd med den siffran.

– Vi hade en tanke från början att vi skulle komma upp i 300 personer, men 253 är en ganska bra siffra för en kommun av Kävlinges storlek. Men det kunde alltid varit fler, säger hon.

De svarande fick tycka till om flera olika områden, bland annat om cykelvägar. På frågan om vad som är viktigast att prioritera när cykelvägnätet ska förbättras, svarade flest "säkra passager med biltrafiken". Många tyckte också att mer belysning är en viktig satsning.

Johanna Aronsson betonar att svaren i Kävlingepanelen inte är representativa för hela kommunen eftersom det är sådan liten del av befolkningen som är med i panelen.

– Men det kan ändå peka åt ett visst håll. Tjänstemän och politiker tittar just nu på svaren och vad de skulle kunna resultera i för eventuella åtgärder. Vissa mindre åtgärder är redan planerade. Som till exempel att få känner till våra nya cykelpassager. Därför har en informationskampanj om dem redan satt igång, säger hon.

Nästa omgång frågor skickas ut i början av 2018. Hur de kommer att se ut är ännu inte fastställt.

Publicerad 27 November 2017 10:17

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag