Golfare oroliga för dålig lukt – överklagar

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Kävlinge golfklubb är oroliga för att dålig lukt ska spridas i området när företaget Konvex börjar kremera döda djurkroppar på anläggningen i Krutmöllan. Därför har klubben nu överklagat Miljöprövningsdelegationens beslut att ge företaget tillstånd för kremering med en mängd av högst 500 ton per år, ett tillstånd som sträcker sig fram till den 31 december år 2020.

Golfklubben tycker bland annat att en alternativ placering av förbränningsugnen inte har utreds tillräckligt. Konvex har en anläggning i Danmark där en placering borde vara möjlig, tycker golfklubben. De tycker också att villkoren för "olägenheter i form av lukt", är för allmänt hållna. "Ett villkor ska vara tydligt, det ska vara mätbart, det ska kunna följas upp och det ska vara möjligt att beivra om verksamhetsutövaren inte lever upp till det. Skrivningen i beslutet lever inte upp till dessa krav", skriver golfklubben i sitt överklagande till Mark- och miljödomstolen.

Eftersom ett överklagande nu har kommit in, kan inte tillståndet vinna laga kraft ännu. Först gäller en yttrandefrist fram till mitten av januari och efter det ska ärendet tas upp med samtliga berörda parter, innan Mark- och miljödomstolen avgör frågan, en process som kan ta upp till nio månader.

Publicerad 27 November 2017 15:21

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag