Kävlingeåns vänner vill utveckla åområdet

Tagit fram lång lista med åtgärder

KÄVLINGE.

Parksoffor vid särskilt vackra platser, styrketräningsplats, offentlig toalett och fler grillplatser. Gruppen Kävlingeåns vänner vill att åområdet utvecklas och har lämnat in en lång lista med förslag till Kävlinge kommun.

Av
John Nordh

– Det finns en enorm utvecklingspotential för området, säger Sven-Olle Lantz, sekreterare i Kävlingeåns vänner.

Redan för tre år sedan lämnade han in ett förslag till politikerna på hur området skulle kunna utvecklas. När gensvaret uteblev bestämde han sig för att gå vidare i frågan. Resultatet blev Kävlingeåns vänner och det gedigna förslaget som de kallar "Kävlingeån – Lundalands Vattenrike" som nu har lämnats till politikerna i kommunstyrelsen.

– Vi har jobbat med det sedan i maj 2016, säger Sven-Olle Lantz.

Förslaget innehåller både åtgärder på kort sikt och på lång sikt. Till de förstnämnda hör bland annat att parksoffor bör placeras vid särskilt vackra platser, att grillplatsen vid Glacéläderfabriken kompletteras med soffbord anpassat för rörelsehindrade personer och att dubbelsidiga ledstänger sätts upp vid trapporna som finns vid platsen.

Åtgärder på längre sikt innefattar bland annat en styrketräningsplats vid Måsängen, offentlig toalett i Folkets park och en musikscen.

– Ett av förslagen innebär att man markerar de platser som har betytt mycket för Kävlinge med hjälp av informationsskyltar. Som till exempel där Karl den 11 gick över ån vid Rinnebäck. Kävlinge är ju en inflyttningskommun och många människor som bor här har ingen koppling till Kävlinges historia, säger Sven-Olle Lantz och fortsätter:

– Ett annat förslag är att få till en Hälsans stig. Det finns på 150 platser i Sverige och måste följa vissa krav för att få kallas Hälsans stig. Området vid Kävlingeån hade varit perfekt för detta. Tillsammans med informationsskyltarna skulle det kunna bli en hälsostig och en kunskapsstig i ett.

Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande, ställer sig positiv till förslagen från Kävlingeåns vänner.

– Människor ska kunna röra sig runt ån och promenera, paddla och fiska. Allt som kan skapa en bra miljö och trevliga sysselsättningar är bara positivt. Nu ska titta på förslagen och försöka få till något projekt. Redan nästa sommar skulle vissa åtgärder kunna vara klara, säger hon.

Publicerad 06 December 2017 11:41

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag