Kävlinge rasar i skolranking

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Kävlinge kommun rasar hela 37 placeringar i Sveriges kommuner och landstings, (SKL) jämförelse "Öppna jämförelser – Grundskola 2017".

I år hamnar kommunen på plats 88 av 290, vilket är en försämring från förra årets placering som var plats 51. 2015 hamnade Kävlinge på plats 46 och 2014 på plats 58.

Årets Öppna jämförelser – Grundskola 2017 beskriver i första hand resultat från läsåret 2016/17. Syftet är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och möjlighet att jämföra sina resultat med andra. I rapporten beskrivs även kommunernas resultat i relation till elevernas socioekonomiska bakgrund. Av resultaten framgår att det finns kommuner vars elever lyckas bra i skolan trots svårare förutsättningar. Nykvarn och Borgholm lyfts fram som exempel på kommuner vars resultat är högre än förväntat givet elevsammansättningen i kommunens skolor.

Bland Skånes kommuner är Vellinge bäst i klassen.

Publicerad 12 December 2017 13:59