Kävlinge kommer växa med nästan en fjärdedel

KÄVLINGE.

38 000 invånare. Så många beräknas Kävlingeborna vara år 2027. Stämmer prognosen kommer kommunen växa med 24 procent de närmaste tio åren.

Av
John Nordh

Vid årsskiftet 2016/2017 hade Kävlinge kommun 30 532 invånare. Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas folkmängden överstiga 34 000 år 2022 och vid år 2027-års slut kan alltså kommunen ha så många som 38 000 invånare.

Befolkningen förväntas öka i de allra flesta åldergrupper. Störst ökning förväntas ske i grupperna nyfödda barn, barn i åldern 16 till 18 år, samt unga vuxna mellan 19 till 24 år. Åldergruppen 80 år och uppåt väntas också öka.

Enligt Fredric Palm, strategisk planeringschef på Kävlinge kommun, kommer en ökande befolkning med flera utmaningar.

– Vi vill vara en attraktiv boendekommun och det är klart att vi är väldigt glada över att befolkningen ökar. Utmaningen är att inte växa för mycket för snabbt. Det är viktigt att hinna med för att kunna bibehålla den goda servicenivån vi vill ge till våra invånare, säger han.

De flesta områden i samhället påverkas när befolkningen ökar enligt Fredric Palm.

– Befolkningsprognoserna är kopplades till alla andra prognoser vi gör och är nyckeln till vår utveckling. Vi analyserar hur tillväxten förväntas att ske och vilka konsekvenser det kan tänkas få, säger han.

Publicerad 11 January 2018 15:04

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag