Samråd om rivningen av Barsebäcksverket

Rivningen påbörjas år 2020

Av
John Nordh

BARSEBÄCK. Om två år planerar Barsebäck Kraft AB att kunna påbörja nedmontering och rivning av Barsebäcksverket. För att få börja arbetet krävs att företaget beviljas tillstånd från mark- och miljödomstolen. Tillstånd krävs också enligt kärntekniklagen.

Det första steget i prövningen enligt miljöbalken är att samråd ska hållas. Barsebäck krafts mål är att alla som vill ska ges tillfälle att engagera sig i samrådet – allmänhet, organisationer, kommuner och berörda myndigheter.

Onsdagen den 14 februari håller företaget ett samrådsmöte för allmänheten på Barsebäck resort där man ska presentera sina planer på hur rivningen ska gå till. Synpunkter kan lämnas vid mötet eller skriftligen till anna.sallberg@bkab.uniper.energy. Hela underlaget finns att ta del av på Barsebäck krafts hemsida. Senast den 28 februari vill företaget ha in synpunkter.

Publicerad 11 January 2018 13:21

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag