Kävlingeborna tyckte till mindre förra året – men e-förslagen blev fler

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Under 2017 registrerades 481 synpunkter på Åsikt Kävlinge. Det är en rejäl minskning jämfört med året innan då 727 synpunkter registrerades.

En klar majoritet av synpunkterna förra året gällde den fysiska miljön i kommunen såsom gata, park och renhållning. 224 inlägg föll under den kategorin. Många synpunkter handlade också om hemvården (31 stycken) och bad- och idrottsanläggningar (21 stycken).

Förra året skrevs sammanlagt 19 stycken e-förslag. Två av dessa kommer leda till en framtida förändring:

Möjligheten till en fritidsbank där invånare kan låna sport- och fritidsutrustning ligger just nu på bildningsnämndens bord. Utredningen beräknas vara klar under våren.

En utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Hofterup/Ålstorp till Dösjebro tas med i framtida planering av tekniska nämnden.

2016 skrevs tio stycken e-förslag.

Publicerad 30 January 2018 13:28

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag