Efter kritiken: Förändringar görs på torget

KÄVLINGE.

Kritiken som representanter från Handikapprådet har framfört mot det nybyggda Unionstorget har gett resultat. Nu ska några förändringar genomföras med syfte att göra det lättare för synskadade att ta sig fram på platsen. Men den viktigaste åtgärder kommer troligtvis utebli.

Av
John Nordh

Det var efter att ha provgått torget tillsammans med Lokaltidningens utsände i höstas som Simon Tiensuu och Britt Persson från Handikapprådet kunde konstatera att mycket kan förbättras på platsen för att underlätta för en synskadad person.

"Vi kan inte gå runt och fråga alla hur de vill ha det"

Bland annat efterlyste de tydligare kontrastmarkeringar på de gråa granitblocken som finns utplacerade i korsningen Unionsgatan/Nygatan och att något görs åt fontänens vattenstrålar så att en synskadad person inte riskerar att bli blöt om den inte vet om att den befinner sig vid munstyckena i marken.

Förra veckan framförde de sina synpunkter till politikerna i tekniska nämnden. Nu ska kontrastmarkeringarna på granitblocken bli tydligare och fontänens strålar ska också åtgärdas.

– Idag slås vattnet av med jämna mellanrum och sedan slås det plötsligt på. Vi ska undersöka möjligheten att få vattnet att porla när strålarna inte är aktiva så att den synskadade vet att munstyckena är nära, säger Johan Ericsson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Simon Tiensuu och Britt Persson anser också att de ledstråk (taktila plattor i marken i form av sträck och prickar som ska vägleda den synskadade reds. anm) som finns på torget är konstigt utformade.

– Det är den viktigaste frågan. Idag leder de ingenstans, säger Simon Tiensuu.

Tjänstemän från kommunen har fått i uppdrag att se över ledstråken men Johan Ericsson tvivlar på att det kommer bli någon förändring.

– Jag är inte speciellt hoppfull. Det krävs att man gräver upp delar av torget och det innebär stora kostnader, säger han.

Som Lokaltidningen tidigare har skrivit exkluderades Handikapprådet från diskussionerna om hur torget skulle utformas. Istället hyrde kommunen in tillgänglighetskonsulter som granskade alla handlingar under projekteringen.

– Vi kan inte gå runt och fråga alla hur de vill ha det, det fungerar inte och därför tar vi in experter på de olika områdena. Det är väldigt bekymmersamt när de som faktiskt berörs av det här har en annan uppfattning än de som ska vara experter, säger Johan Ericsson.

Publicerad 31 January 2018 08:43

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag