Våldsbrotten ökade för andra året i rad

KÄVLINGE.

För andra året i rad ökade antalet anmälda våldsbrott i Kävlinge kommun. Men risken att bli överfallen och misshandlad på öppen gata är liten, enligt kommunpolis Michael Rydberg. – En ganska stor andel av fallen sker i anslutningen till fester med berusning, säger han.

Av
John Nordh

Sett över en tioårsperiod har antalet anmälda våldsbrott i Kävlinge kommun gått upp och ned. Men de senaste två åren har siffran stigit. Under 2017 anmäldes sammanlagt 222 stycken våldsbrott, den högsta siffran på över tio år. Detta visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, där olika flera typer av våldsbrott ingår såsom försök till mord eller dråp, misshandel, våldtäkt, rån, olaga förföljelse och grov kvinnofridsskänkning.

Statistiken polisen har rör misshandelsfall utomhus. Även där har siffrorna ökat. 2017 anmäldes 71 fall av misshandel utomhus till polisen. 2016 landade siffran på 60 stycken.

– Vi har haft några tillfällen under året som har genererat flera anmälningar samtidigt. Bland annat var det ett fall då det var oroligt på en skola, säger Michael Rydberg.

En stor andel av misshandelsfallen sker i anslutning till fester med alkohol inblandat. Inte allt för sällan är den utsatte bekant med gärningspersonen.

– Risken för den gemene Kävlingebon att oprovocerat bli överfallen på öppen gata är väldigt liten, säger Michael Rydberg.

Han berättar att han ser en tendens att antalet misshandelsfall är på väg att minska. Enligt polisens statistik skedde nio fall av misshandel utomhus det sista kvartalet 2017. Under samma period året innan hamnade siffran på 21 stycken. Oavsett hur läget ser ut, arbetar polisen kontinuerligt med att försöka stävja våldsbrottsproblematiken.

– Ser vi trender där vi kan identifiera platser som är extra utsatta så försöker vi lägga extra resurser där och vara mer synliga, säger Michael Rydberg.

När det gäller det totala antalet anmälda brott i Kävlinge kommun, minskade siffran 2017 jämfört med året innan, enligt Brås siffror. 2017 anmäldes 2514 brott och 2016 låg siffran på 2606 stycken.

Publicerad 31 January 2018 09:49

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag