Fokus på inbrott i nya medborgarlöften

KÄVLINGE.

I årets medborgarlöften, som nyligen blev klara, prioriteras arbetet med att få ner antalet bostadsinbrott ytterligare. Nu vill polisen och Kävlinge kommun stärka samarbetet med allmänheten och företagare i utsatta områden.

Av
John Nordh

2017 arbetade polisen och kommunen med sex stycken medborgarlöften. Årets löften är till stor del desamma som förra året; grannsamverkansprojektet ska utökas genom minst två nya uppstartsmöten, ökad synlighet och närvaro ska ske på strategiska platser, minst två trygghetsvandringar ska genomföras och minst två gånger i månaden ska polisen besöka kommunens fritidsgårdar.

En punkt är dock ny bland årets löften. Polisen ska hitta utomstående aktörer, såsom företagare och allmänheten, som kan bidrag med synlighet och närvaro i brottsutsatta områden.

– Det kan till exempel vara aktörer som bor eller jobbar i ett område och som vill hjälpa oss att hålla ett extra vakande öga. Det blir ett sätt för oss att bredda det brottsförebyggande arbetet, säger Michael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge.

Framför allt tänker man att detta ska hjälpa till med att hålla bostadsinbrotten på en fortsatt låg nivå. Under 2017 sjönk antalet inbrott och den trenden hoppas Michael Rydberg ska fortsätta under 2018.

– Vi får inte slå oss till ro utan fortsätta jobba effektivt. Därför är det viktigt att de grannsamverkansgrupper som startade förra året fortsätter att vara aktiva, säger han.

I årets lista har ett löfte tagits bort, nämligen det om att polisen ska genomföra minst en trafikinsats i veckan på olika platser. Detta trots att den senaste trygghetsmätningen visade att oron för bilar som kör för fort, fortfarande är hög.

– Vi kommer fortsätta arbeta med trafiken även om det inte är ett specifikt löfte. Jag kan inte säga exakt hur ofta vi kommer genomföra trafikinsatser men det kan bli så ofta som en gång varje vecka, säger Michael Rydberg.

Publicerad 06 February 2018 15:06

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag