Framtidsbygget en allt mer avlägsen dröm

BARSEBÄCK. Återställ Barsebäcksområdet som det var innan verket byggdes, det vill Kävlinges kommunalråd Pia Almström (M). En sjöstad med gångstråk och bostäder är drömmen. Men vägen dit är lång.

Av
Hannes Tobiasson

Kärnkraftsverket ska jämnas med marken, ett arbete Barsebäck Kraft AB beräknar kunna påbörja år 2020. För att företaget ska kunna beviljas rivningstillstånd efter en prövning av mark- och miljödomstolen, krävs samråd där berörda parter får säga sitt.

Nedmontering och rivning av verket står på tur och företagets plan är att området uppfyller kraven på riktvärden för mindre känslig användning av marken i framtiden. Det skulle innebära att marken skulle vara byggbar för industrier, men inte exempelvis bostäder.

Företagets plan att återställa marken till industrimark faller inte i god jord hos kommunledningen i Kävlinge.

– Man skjuter bara problemet på framtiden, säger Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Företaget vill också bygga nya byggnader för att lagra låg- och mellanradioaktivt avfall innan det till slut forslas bort för slutförvar i Forsmark. Slutförvaret beräknas vara i drift år 2045.

Kävlinge kommun har tagit beslut om översiktsplanen för Barsebäck sjöstad, kvarter med runt 3 000 bostäder, gångstråk och parker.

Men planerna på saneringsnivå och mellanlagring av avfallet innebär att Barsebäcks Sjöstad blir än mer en dröm. Då skulle ytterligare sanering behöva göras. Det menar Pia Almström gör det angeläget att nivån på saneringen direkt görs i enlighet med de planer kommunen har för marken.

– Därför är det extra viktigt att vi ger de som ska ta beslutet om att bygga i framtiden handlingsfrihet att kunna göra det. Annars kommer de få sota för det som görs i dag, säger hon och menar att företaget måste återställa marken till vad den var innan verket byggdes.

Kommunstyrelsen ska nu komma överrens om ett gemensamt yttrande på Barsebäck Kraft AB:s nedmonteringsplan vid nästa sammanträde i mars.

Pia Almström tycker att kommunen måste få bli mer delaktig i planerna kring Barsebäcks framtid

Publicerad 21 February 2018 06:00

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag