MP: Bygg solceller vid kärnkraftsverket

BARSEBÄCK.

Bygg en stor solcellsanläggning vid Barsebäcksverket som kan generera el under tiden som rivningen pågår. Förslaget kommer från Miljöpartiet i Kävlinge som ser många möjligheter för området.– På sikt ser vi gärna en forskningsanläggning på platsen, säger Lars Lundström, ordförande.

Om två år planerar Barsebäck Kraft AB att kunna påbörja nedmontering och rivning av Barsebäcksverket. För att få börja arbetet krävs att företaget beviljas tillstånd från mark- och miljödomstolen. Tillstånd krävs också enligt kärntekniklagen. Beviljas tillstånden räknar man med att verket är jämnat med marken år 2030.

Under den tiden vill Miljöpartiet i Kävlinge att en solcellsanläggning ska vara i drift på den tidigare personalparkeringen. Med små medel skulle ytan kunna fyllas med solceller och generera ett stort tillskott av miljövänlig el, hävdar partiet. Kostnaden, som man ännu inte har räknat på, skulle Kävlinge kommun och Barsebäck Kraft AB stå för tillsammans.

Partiet vill också att det byggs ett energitekniskt forskningscentrum på platsen i framtiden. Verkets placering gör att det finns möjlighet att forska kring förnyelsebara källor som sol, vind och vatten, menar Miljöpartiet.

– Får man dit ett forskningscenter så skulle det kunna generera ett antal arbetsplatser och det hade varit positivt för kommunen, säger Lars Lundström.

Miljöpartiet har ännu inte lyft frågorna med de andra partierna i kommunen, inte heller med Barsebäck Kraft AB. Men Lars Lundström hoppas att förslaget ska mötas med välvilja.

– Det finns ett stort intresse för förnyelsebar energi, säger han.

Enligt Åsa Carlson, vd för Barsebäck Kraft AB, är det för tidigt att säga om Miljöpartiets förslag skulle kunna bli verklighet eller inte.

– Det är många som har tankar och idéer om vad som ska hända här och vi tar till oss och värderar alla synpunkter. Men vad det mynnar ut i i slutändan kan jag inte säga idag, säger hon.

Efter att Barsebäcksverket har rivits, är planen är att marken ska återställas till industrimark. Något som skulle stå i vägen för Kävlinge kommuns planer på en sjöstad med gångstråk och bostäder. Politikerna i kommunstyrelsen ska komma överens om ett gemensamt yttrande på Barsebäck Kraft AB:s nedmonteringsplan vid nästa sammanträde den 14 mars.

– Blir det bostäder på platsen så ser vi inget hinder med att man samtidigt bygger en forskningsanläggning. Det finns mycket yta i området, säger Lars Lundström.

Publicerad 28 February 2018 13:50

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag