Förslag om tätare tömning av matavfall avslås

Av
John Nordh

KÄVLINGE. För en tid sedan fick Kävlinge kommun in ett e-förslag som handlar om matavfall. Förslagsställaren vill att tunnan för matavfall töms varje vecka under juni, juli och augusti. "Dessa månader är varma och det blir snabbt ofräscht i tunnorna när de töms med två veckors mellanrum. Ett flertal kommuner i Skåne har infört detta med gott resultat", skriver personen.

Förslaget fick 230 underskrifter och på sitt möte tidigare i veckan behandlades det av politikerna i tekniska nämnden som valde att avvslå förslaget. Nämnden motiverar bland annat sitt beslut med att en ändring av nuvarande hämtningsintervall skulle innebära en högre renhållningskostnad för alla abonnenter. Dessutom visar erfarenhet även att en veckovis tömning inte löser hela problematiken med ofräscha matavfallskärl hävdar politikerna. Det påverkas också av många andra faktorer som till exempel avfallstyp och temperatur.

Publicerad 07 March 2018 13:43

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag