Konvex: "Ingen luktolägenhet i omgivningen"

Av
John Nordh

KÄVLINGE. Som Lokaltidningen tidigare har skrivit har företaget Konvex fått tillstånd att börja kremera döda djurkroppar vid sin anläggning i Krutmöllan med en mängd av högst 500 ton per år. Kävlinge golfklubb och ett antal andra grannar till anläggningen har överklagat tillståndsbeslutet, bland annat eftersom de är oroliga för att dålig lukt ska spridas i området igen.

Nu har Konvex skickat in sitt svar till mark- och miljödomstolen där de bestrider överklagandet på punkt efter punkt. Bland annat tycker grannarna att villkoren för "olägenheter i form av lukt" är för allmänt hållna, något som Konvex inte håller med om. Företaget pekar bland annat på formuleringen att "hela driften snarast ska avbrytas" om luktolägenheter uppstår och att orsaken ska utredas och åtgärdas innan tillsynsmyndigheten får ge tillstånd till fortsatt drift.

Konvex bestrider bland annat också kravet på kylutrymme för förvaring av djurkroppar. Enligt företaget planeras inte någon förvaring av djurkropparna innan kremering men om de skulle behöva förvaras några dagar, görs det i lokaler vars ventilationsluft är ansluten till luftrening i biofilter. "Detta medför att förvaringen inomhus inte ger upphov till luktolägenhet i omgivningen", skriver Konvex i sitt yttrande till mark- och miljödomstolen.

Nu har golfklubben och grannarna fram till den 23 mars på sig att komma in med ett nytt yttrande till mark- och miljödomstolen. Sedan ska domstolen ta ställning till om det krävs en muntlig förhandling eller om målet kan avgöras direkt i domstolen.

– Jag vågar inte lova något men om allt blir klart nu efter denna yttrandetid så kan det vara möjligt med en dom i målet innan sommaren, säger Marie Gerrevall, rådman i mark- och miljödomstolen.

Publicerad 08 March 2018 14:00

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag