E22 stängs av – räkna med långa köer

LUND.

Räkna med en ökad trafik och längre restider på väg 108 och väg 104 när E22 stängs av från och med den 5 april.

Av
Fredrik Magnusson John Nordh

Från och med klockan 20 den 5 april kommer E22 vara helt avstängd från trafikplats Gastelyckan och Lund norra. Vägen öppnas igen den 19 april.

Anledningen är att det ska byggas en ny bro över Sölvegatan för E22:an. De omkring 38 000 trafikanterna som kör på sträckan kommer att få fyra alternativa vägar att välja. Två av dem går genom Kävlinge kommun; väg 108 och väg 104.

"Det är idag omkring 38 000 fordon som kör på sträckan"

– Det kommer bli längre restider och köbildningar. När vi stängde av E6 och ledde om trafiken blev köerna mellan 4,5 till 6 kilometer långa, fast där är trafikmängden större. Det är idag omkring 38 000 fordon per dygn som kör på sträckan som stängs av. Restiderna kommer att påverkas, det kan bli tal om en timme längre åt varje håll , säger Torbjörn Sundgren från Trafikverket.

Det finns också en väg som går inne Lund men de som utför projektet hoppas att de som inte ska in i Lund väljer de resvägar som går över Kävlinge respektive Dalby till Gårdstånga. Inne i Lund kommer trycket på norra ringen bli större och där kommer trafiksignalerna anpassas så det bli längre gröntider under arbetet.

Även kollektivtrafiken påverkas och busshållplatser kommer att flyttas. Skånetrafiken kommer att sätta in fler avgångar med längre tåg under perioden.

Projektledningen uppmanar resande som har möjlighet att ta tåget under den här perioden att göra det och låta bilen stå.

Den gamla bron kommer att att rivas under helgen 6–8 april.

– Det är ett bullrande arbete och vi kommer gå över gränsen för buller som gäller nattetid, eftersom vi under hela perioden arbetar dygnet runt för att göra så lite påverkan på trafiken som möjligt. Det är några få boende som kan drabbas, men vi tror inte det kommer att påverka nattsömnen, säger Henrik Andersson, produktionschef Spårväg Lund C – ESS, Skanska Sverige AB.

Den nya bron kommer att skjutas på plats med start den 9 april och det kommer finnas en utkiksplats för den som är nyfiken och vill se hur arbetet går.

Publicerad 12 March 2018 12:22

Lokaltidningen Kävlinge Nyas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag